Finnboat

1 Tutkimushaun tilanne ja projektipäätökset
2 Vuosiseminaari
3 Helsingin Venemessujen jälkimaininkeja ja Vene-ohjelma mukana Turun NaviGate 2009 -messuilla 28. – 29.4.
4 Tekes auttaa yrityksiä taloustaantumassa
5 Norjan Sintefin vierailu
6 Uutta esittelymateriaalia verkossa

1 Tutkimushaun tilanne ja projektipäätökset

Vene-ohjelman toinen tutkimushaku tuotti 15 hakemusta, joista Tekes linjasi jatkoon 10 parasta. Mikäli näiden yritysrahoitusosuudet varmistuvat, niille päätettäneen myöntää rahoitus Tekesin kokouksessa 25.3. Näin uudet tutkimusprojetit pääsevät käynnistymään kesään mennessä.

Uusia yritysprojekteja on käynnistynyt yksi, In Time Yachts Oy:n Syndicate Superyachts Turku. Kyseessä on esiselvitys superjahtien valmistamisen edellytyksistä Turun telakkaklusterissa sekä lounaissuomalaisessa veneteollisuudessa.

2 Vuosiseminaari

Vene-ohjelman vuosiseminaari pidettiin Helsingin Venemessujen yhteydessä 12.2.2009 Helsingin Messukeskuksessa. Kokopäiväiseen seminaariin saapui 150 venealan osallistujaa.

Ohjelmapäällikkö Matti Evola Tekesistä painotti seminaarin avauspuheessaan, että nyt on oikea aika siirtää panokset kehittämiseen. Näin varaudutaan myös taantuman jälkeiseen aikaan. Haasteina Evola mainitsi osaamisesta kiinnipitämisen, venealan kustannusrakenteen, alan käsityöluonteisuuden sekä kuluttajien huomioimisen. Lopuksi hän painotti, että Tekes on liiketoiminnan kehittäjä.

Suunnittelujohtaja Harri Alanen ED-design Oy:stä kertoi suunnittelun ja muotoilun nykyisistä ja tulevista trendeistä. Pääsuunnan näyttäjänä toimii usein autoteollisuus. Teknologian ja valmistusmenetelmien kautta saadaan uusia mahdollisuuksia.

Ohjelman koordinaattori Markku Hentinen, VTT kävi läpi ohjelman käynnissä olevat yrityshankkeet.

Jouko Huju, Finnboat:
Vapaa-ajan investointien herkkyys seuraa kansantalouden tilan herkkyyttä. Vene-ohjelma mahdollistaa nyt vastaamisen haasteisiin ja varautumisen tilanteeseen, kun on kasvun aika. Huju painotti, että haaste on meillä itsellämme nyt. Perinteisiä vientimaita ovat olleet Ruotsi ja Norja. Nyt viennin näkymät ovat heikot. Huju mainitsi myös TEMin kansainvälistymistuen.
Vuonna 2008 veneitä vietiin 39 eri maahan. Tuontitilaston kärjessä on USA. Kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut. Laajamittainen kokonaispalvelun tarve on tullut jäädäkseen.

Yritysten puheenvuoro:
Toimitusjohtaja Ben Fagerström, Marino:
kokemuksia projektista APB All Purpose Boat
Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 700 000 euroa. Projekti on Vene-ohjelmassa mukana ja se sai 25 % avustusta ja 25 % lainaa. Fagerström totesi, etteivät yritysprojektien saamat prosentit näytä tämän kokemuksen pohjalta olevan tasapainossa verrattuna tutkimusprojekteihin. APB-vene on nyt esillä messuilla, ja konsepti on täysin uusi. Oma tiimi on tehnyt tuotteen yhteistyökumppanien kanssa. Yritys lähti hankkeessa liikkeelle käyttäjien tarpeista ja 50 vuoden yrityskokemuksestaan.

Kaj Gustafsson, Nauticat Yachts Oy:
Yritys vie 100%:sti kaikki purjevenetuotantonsa vientiin. On tärkeää kuunnella entisiä asiakkaita ja heidän tarpeitaan. Voimme yhdessä kaikki viedä tätä toimialaa eteenpäin.

Päivän loppupuolella käytiin läpi Vene-ohjelman käynnissä olevat tutkimushankkeet. Vene-ohjelman käynnissä olevista projekteista tiivistelmät sivustolla. Tiivistelmät löytyvät tällä hetkellä kaikista vuonna 2008 käynnistyneistä tutkimusprojekteista.

Vuosiseminaarimateriaalit verkossa

3 Helsingin Venemessujen jälkimaininkeja

TNS Gallupin Helsingin venemessuilla tekemän kävijätutkimuksen mukaan 45 % prosenttia messukävijöistä arvioi veneilyyn tai vesiharrastamiseen käytettävän ajan lisääntyvän. Kaikkiaan Venemessuilla vieraili kymmenen päivän aikana 79 452 kävijää. Näytteilleasettajia oli 331 kpl.

Vene-ohjelman ständillä esittäytyivät vuorollaan ohjelman kaikki käynnissä olevat tutkimushankkeet. Kuva

Järjestyksessä neljäs Tervatynnyri luovutettiin Tekesille ja Pohjanmaan TE-keskukselle venealan kehittämisen eteen tehdyn pitkäjänteisen työn ansiosta. Tervatynnyrin vastaanotti vastuualuepäällikkö Vesa Kojola Pohjanmaan TE-keskuksesta Helsingin Venemessuilla Pohjalaisen veneteollisuuden tiedotustilaisuudessa 6.2.2009. Kojola on ollut käynnistämässä Tekesin Vene-ohjelmaa ja toiminut sen ohjelmapäällikkönä 2007 – 2008. Lue lisää asiasta.

Samassa tilaisuudessa piti juhlapuheen SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen. Hän painotti, että alalla on nyt investoitava t&k-toimintaan ja nähtävä sitä kautta laman taaksen. Hän korosti, että laatu on tärkeää ja osaajia tarvitaan. Lopuksi hän totesi, että Tekesin Vene-ohjelman rahoitus alalle on merkittävä.

Vene-ohjelma on mukana Turun NaviGate 2009 -messuilla 28. – 29.4.2009 Turun Messu- ja kongressikeskuksessa yhteisständillä A47. Tervetuloa ständille tapaamaan ohjelman koordinaattoria Markku Hentistä ja ohjelmapäällikkö Matti Evolaa!
www.turunmessukeskus.fi

4 Tekes auttaa yrityksiä taloustaantumassa

Laajentuneet innovaatiotoiminnan rahoitusmahdollisuudet, tihennetyt maksut ja julkisen tutkimuksen rahoitusvaatimusten joustot ovat Tekesin välittömiä keinoja yritysten auttamiseksi.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan jatkaminen taantuman aikana on tärkeää, jotta yritykset säilyttävät kilpailukykynsä kasvun jälleen käynnistyessä. Tätä varten Tekes on ottanut käyttöön tehostettuja keinoja ja harkitsee keinovalikoiman laajentamista.

Laajemmat mahdollisuudet innovaatiotoiminnan rahoittamiseen

Tekesin rahoitusvaltuuksia on lisätty, minkä johdosta Tekes voi rahoittaa enemmän ja laajempia projekteja useammille yrityksille. Rahoitus voi kattaa laajasti myös ei-teknisiä sisältöjä, kuten palvelujen ja palvelumallien, liiketoimintakonseptien, työelämän ja muotoilun kehittämistä.

Maksut tiheämmin ja katkoitta

Tekes maksaa yrityksille niiden kehitysprojektien kustannukset tarvittaessa normaalia tiheämmin. Yritysten elinkelpoisuutta Tekes arvioi pidemmällä aikajänteellä eikä keskeytä maksuja vaikeuksissa oleville yrityksille kuin poikkeustapauksissa.

Taantuman aikana Tekesin lainarahoitus palvelee erityisen hyvin pk-yritysten kehitystyön rahoitustarpeita. Lainoihin ei vaadita vakuuksia ja niihin sisältyy riskiehto, lainoissa on alhainen korko (tällä hetkellä 2 prosenttia), lainat voidaan maksaa osittain ennakkona ja Tekesin rahoitusosuus on suurempi kuin avustuksissa.

Joustoa julkisen tutkimuksen rahoitusvaatimuksiin

Tekes on väliaikaisesti pienentänyt julkisiin tutkimusprojekteihin vaadittavaa yritysten rahoitusta. Yritysten aktiivinen osallistuminen projektien johtoryhmiin ja tutkimuksen ohjaukseen on edelleen edellytyksenä Tekesin rahoitukselle.

Julkiset toimijat yhteistyössä, uusia toimia tilanteen mukaan

Julkiset toimijat, erityisesti Finnvera, Tekes ja TE-keskukset auttavat yrityksiä yhteisvoimin taloustaantuman yli ja toimivat muuttuvan tilanteen mukaan joustavasti. Finnveran rahoitusmahdollisuuksia on parannettu, ja suhdannelainat ja -takaukset väliaikaisesti vaikeuksiin joutuneille yrityksille tulevat käyttöön kevään aikana. TE-keskukset tarjoavat yrityskohtaista asiantuntijapalvelua ja koulutusta.

Lisätietoja:
Tekesin asiakaspalvelu puh. 010 60 55050
info@tekes.fi

www.finnvera.fi
www.te-keskus.fi

5 Norjan Sintefin vierailu

Norjassa on käynnistynyt modulaarisen veneenrakennuksen kehittämishanke ”Industrialisert Småskalaproduksjon av Fritidsbåter” ja yhteistyöohjelma ”Arena-Fritidsbåt”. Näihin liittyen vieraili SINTEF-tutkimuslaitoksesta kolmen hengen delegaatio (Carl Christian Røstad, Bjørnar Henriksen ja Eva Amdahl) VTT:llä ja Finngulf Yachtsilla 25.2. Tapaamisessa keskusteltiin Tekesin edustajien kanssa yhteistyömahdollisuuksista mm. EUREKA-projektin muodossa. Kuva

6 Uutta esittelymateriaalia verkossa

Ohjelman uudet esittelymateriaalit: ohjelman vuosijulkaisu, kalvot ja video löytyvät sivustolta.

Rohkeasti mukaan Vene-ohjelmaan!

Terveisin

Vene-ohjelman koordinaattori
Markku Hentinen
markku.hentinen@vtt.fi
Puh. 040 552 6212


Jos haluat poistua listalta,
lähetä sähköpostia osoitteeseen sirpa.posti (at) vtt.fi,
aiheella: Pois Vene-ohjelman postilistalta

Suomi