Finnboat

Uutiskirjeen sisältö:

1) Vene-ohjelman toisen tutkimushaun rahoituspäätökset tehty
2) Tervetuloa Vene-ohjelman ständille A47 Turun NaviGate
2009 -messuille 28. – 29.4.
Messujen yhteydessä järjestetään seminaari 28.4.
3) Tutustumis- ja opintomatka Southamptonin yliopistoon syyskuussa 2009

1 Vene-ohjelman toisen tutkimushaun rahoituspäätökset tehty

Tekes päätti kokouksessaan 25.3. rahoittaa toisella tutkimushakukierroksella saapuneista 15 hakemuksesta yhteensä kahdeksaa hanketta. Näistä osa on samaa aihetta koskevia rinnakkaishakemuksia, joten eri aiheita on todellisuudessa viisi. Lisäksi kaksi hakemusta jätettiin vielä pöydälle odottamaan lisäselvityksiä.

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet tutkimushankkeet ovat seuraavat:

Better Products in time, jonka toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto sekä Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova. Hankkeessa keskitytään uudistettuun suunnitteluprosessiin ja työkaluvalmistukseen.

Liukuvan veneen peräpeilivoimat, jonka toteuttaa VTT. Hankkeessa luodaan mittaus- ja ennustemenetelmä sille voimalle, jonka perämoottori kohdistaa peräpeiliin aallokkoajossa. Tulosten avulla peräpeilirakenteet voidaan optimoida entistä paremmin.

GreenLine 2012, jonka toteuttaa Lappeenrannan yliopisto. Hankkeessa selvitetään kierrätettävien ja ympäristöystävällisten materiaalien mahdollisuuksia veneenvalmistuksessa ja kehitetään uusien muovipuupohjaisten materiaalien ominaisuuksia veneen rungon rakentamiseen sopiviksi.

Älykkäät veneet, jonka toteuttavat Helsingin ammattikorkeakoulu Metropolia, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto. Hankkeessa selvitetään työkoneissa käytettävän elektroniikan, ohjelmistojen ja väylätekniikan soveltamista, erityisesti CANopen -protokollan ja digitaalihydrauliikan käyttöä veneissä.

VISIO 2025, jonka toteuttavat Helsingin kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto (Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus). Hankkeen tavoitteena on luoda visio siitä, miten veneily ja siihen liittyvä liiketoiminta kehittyvät ja miten alan yritykset voivat siitä hyödyntää.

Näille hankkeille yritysrahoitusosuudet on jo varmistettu, mutta lisääkin yrityksiä otetaan vielä mukaan. Tutkimushankkeeseen kannattaa lähteä mukaan erityisesti silloin, kun yritys haluaa ratkaista vaativaa ongelmaa ja päätulokset voi myös julkaista. Mikäli taas on kyseessä täyttä luottamuksellisuutta edellyttävä hanke, jossa myös yrityksen oma työpanos on olennainen, kannattaa yrityksen itse olla rahoituksen hakijana. Tällaisilla yrityshankkeilla on jatkuva hakuaika.

2 Tervetuloa Vene-ohjelman ständille A47 Turun NaviGate 2009 -messuille 28. – 29.4. Messujen yhteydessä järjestetään seminaari 28.4.

Vene-ohjelma on mukana Turun NaviGate 2009 -messuilla 28. – 29.4.2009 Turun Messu- ja kongressikeskuksessa yhteisständillä A47. Tervetuloa ständille tapaamaan ohjelman koordinaattoria Markku Hentistä ja ohjelmapäällikkö Matti Evolaa!

Lisätietoja Turun NaviGate 2009

Kirjeen lopussa on liitteenä sähköinen Turun NaviGate 2009 -asiakaskortti, jonka tulostamalla ja täyttämällä pääset messuille

Vene-ohjelman ja Meriklusteriohjelman yhteisseminaari pidetään Turun NaviGate2009 -messujen yhteydessä 28.4. klo 10 – 12.30. Seminaarin aiheina ovat modulaarisuus ja automatisointi.

Ilmoittautuminen

3 Tutustumis- ja opintomatka Southamptonin yliopistoon syyskuussa 2009

Vene-ohjelmassa järjestetään tutustumis- ja opintomatka Englantiin Southamptonin yliopistoon, jossa on merkittävää koulutusta ja tutkimusta myös venealalle sovellettuna. Erityisesti tutustumiskohteina ovat aero- ja hydrodynamiikan sekä lujitemuovirakenteiden osaaminen. Matka pyritään järjestämään syyskuun puolivälissä niin, että samalla on mahdollista vierailla Southampton Boat Show:ssa. Tiedotamme asiasta lisää ohjelman seuraavissa uutiskirjeissä.

Vene-ohjelman koordinaattori
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
Puh. 040 552 6212

Suomi