Finnboat

Kotimaan venerekisteröinnit laskeneet viime vuodesta 42%. Käänne parempaan kuitenkin tapahtui kesän aikana.

Kotimaan venekaupan lukuja voidaan rekisteröitävien veneiden osalta (veneet joissa vähintään 20 hv moottori tai vähintään 5,5 m pitkät veneet) tarkastella venerekisterin kautta. Rekisteröintimäärät verrattuna viime vuoteen olivat vielä huhtikuussa -52%, mutta heinäkuun lopussa -42%, joten pohjakosketus on tehty ja loiva nousu on alkanut. Kaikkiaan tammi-heinäkuussa 2009 rekisteröitiin 3802 venettä (-42,3% verrattuna v. 2008). Purjeveneet kuuluvat nykyään myös rekisteröintivelvollisuuden piiriin. Uusia purjeveneitä rekis-teröitiin tämän vuoden tammi-heinäkuussa kaikkiaan 148 kpl (188 vuonna 2008).

Rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolella olevien pienveneiden kauppaa voidaan tarkastella lähinnä Finnboatin tukkutoimitustilastojen kautta. Rekisteröintivelvoitteen ulkopuolelle jäävät jollat, soutuveneet ja pääsääntöisesti alle 4,5 m veneet. Näissä kokoluokissa toimitettiin tammi-kesäkuussa kaikkiaan 3712 venettä. Tämä on 31,5% vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Voidaan todeta, että jos myyntiluvut ovat vielä loppuvuonna noin -40% viime vuoteen verrattuna, päädytään tänä vuonna suunnilleen samoihin myyntilukuihin kuin vuonna 2004. Tämä kuvaa hyvin venekaupan viime vuosien vahvaa kasvua.

Veneviennin luvut seuraavat kotimaan myynnin kehitystä

Alkuvuoden 2009 (tammi-toukokuu) tullitilaston luvut näyttävät viennin euromääräistä vähennystä -55% viime vuoteen verrattuna. Tullitilastojen mukaan mainittuna aikana veneitä vietiin 74,5 milj. euron (-55%) arvosta, yhteensä 3860 venettä (-42,7%).

Veneviennin kuusi suurinta maata tammi-toukokuussa olivat:

  milj. euro kpl %
1. Norja 17,7    1324 – 54,20
2. Ruotsi 13,6 937 – 60,38
3. Venäjä 8,3 64 + 7,60
4. UK 6,2 101 – 35,00
5. Marshallin saaret 5,6 1  
6. Malta 4,2 1  

Yli miljoonan euron vientimaita olivat lisäksi Saksa, Tanska, Ranska, USA, Hollanti, Grönlanti ja Kreikka.

Myös venetuonnissa selvää rauhoittumista

Tammi-toukokuussa 2009 veneitä tuotiin arvolla mitattuna eniten USA:sta (7,4 milj. euro). USA on tilastopoikkeus, sillä tuonti sieltä kasvoi 52 %. Seuraavana ovat Iso-Britannia (1,6 milj. euro, -62%) sekä Italia (1,02 milj. euro). Kappaleissa mitattuna veneitä tuotiin eniten Ruotsista (209 kpl). Kaikkiaan tilastointijakson aikana veneitä tuotiin 743 kpl (-62,7% verrattuna viime vuoteen) kpl arvoltaan 15,7 milj. euro ( -47%).

Perämoottorikauppa

Perämoottorien tukkutoimitukset tammi-kesäkuussa 2009 ovat kokonaisuutena myös laskeneet. Kokonaispudotusta vuoteen 2008 verrattuna on -46,6%. Luvuissa on mukana vienti kolmansiin maihin. Yhteensä koneita on toimitettu 15943 kpl. Viennin osuus kokonaistoimituksista on 40,5%. Kotimaahan on toimitettu 9491 konetta, joka on 45,6% vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Perämoottoritilastoja on pidetty vuodesta 1965.

Veneteollisuuden ja kaupan liikevaihto vuonna 2008 oli n. 699,5 milj. euroa (alv 0%) Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdolla mitattuna.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jouko Huju
puh. 040 550 9310
jouko@finnboat.fi
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki
www.finnboat.fi

Suomi