Finnboat

Venealan Keskusliitto Finnboat ry on julkaissut suuren suosion saavuttaneesta VENEILYN AAPINEN -oppaasta jälleen uuden painoksen. Veneilyn Aapisessa on tiiviisti 48 sivun avulla pyritty kertomaan aloittelevalle veneilijälle perustiedot veneilyyn liittyvistä asioista ja vesillä liikkumisesta – eikä Aapisessa mainittujen asioiden kertaaminen kokeneellekaan merikarhulle ole pahasta.

Finnboat on julkaissut Veneilyn Aapista vuosina 1973-1975 sekä uudelleen vuodesta 1983. Veneilyn Aapinen on osa sitä veneilynedistämistyötä ja toimintaa veneilyn turvallisuuden edistämiseksi, jota Finnboat laajamittaisesti harjoittaa. Aapisen vuodesta toiseen jatkunut suuri suosio on osoittanut, että se on erittäin tehokas pieni tietoteos ja että sellaiselle on selkeä tarve veneilijöiden keskuudessa. Kaiken kaikkiaan on suomenkielisiä Aapisia veneilijöitä varten painatettu nyt yhteensä 730.500 kpl ja ruotsinkielisiäkin jo 115.000 kpl.

Helsingin venemessuista lähtien tulevan kevään ja veneilykesän aikana Finnboat sekä useat liiton jäsenyritykset yhdessä eri veneilyviranomaisten kanssa jakavat jälleen Veneilyn Aapisia veneilijöille. Aapisen voi pyytää puhelimitse Finnboatista numerosta (09) 696 2160 tai tilata Finnboatin kotisivulta www.finnboat.fi

Suomi