Finnboat

Kotimaan venemyynti

Kotimaan venekauppa putosi vuonna 2009 selvästi edelliseen vuoteen verrattuna päätyen 97,7 milj. euroon (- 47,9 %). Pien- ja moottoriveneiden tukkutoimitustilastojen valossa kappalemääräisesti tilanne näyttää seuraavalta:

  toimitettuja veneitä %
alle 6 meters 7410 (-35,2)
6-8 m 526 (-56,2)
8-10 m 73 (-73,0)
yli 10 m 23 (-72,0)

Tilastot koskevat Finnboatin pien- ja moottorivenetilastointiin osallistuvia yrityksiä.

Purjevenekauppa (yli 21 jalkaiset veneet) myötäilee kappalemäärältään muuta venemyyntiä. Kokonaismyynti Suomessa päätyi 78 veneeseen (144 kpl vuonna 2008). Tuontiveneet hallitsevat edelleen purjevenemarkkinoita ja niiden osuus on noin 80 %. Eniten myytiin veneitä kokoluokassa 34 – 40 jalkaa (35 venettä).

Venerekisteriin kirjattiin vuonna 2009 kaikkiaan 4738 uutta venettä.

Kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai moottoriveneet tulee rekisteröidä. Myös moottoriteholtaan vähintään 15 kilowatin eli yli 20 hevosvoiman veneet on merkittävä vesikulkuneuvorekisteriin.

Venevienti

Viennin osuus veneteollisuutemme kokonaistuotannosta on edelleen erittäin korkealla. Kappale- ja euromäärät kuitenkin seuraavat yleistä kehitystä. Yrityksiltä saatujen tietojen mukaan vientilaskutuksen osuus kokonaislaskutuksesta vuonna 2009 oli yli 75 %. Vientilaskutuksesta purjeveneiden osuus vuonna 2009 oli 48 %. Veneviennin laskutuksen arvo vuonna 2009 oli yrityksiltä saadun tiedon mukaan 147,6 milj. euroa, jossa muutosta vuoteen 2008 verrattuna oli – 45,6 %.

Tullitilastoja vuodelta 2009 on saatavissa vasta tammi-lokakuulta ja siten varsinaisesti rajan yli kulkeneiden veneiden määrä koko vuoden osalta ei ole vielä tiedossa. Tammi-lokakuun ajalta vientitilasto kymmenen suurimman osalta näyttää seuraavalta:

Maa   Kpl   milj. Eur %
           
Norja   2022   25,8 (-49,7)
Ruotsi   1665   25,1 (-47,5)
Iso-Britannia   269   16,6 (-65,9)
Malta   2   13,9  
Italia   10   13,6 (-52,4)
Venäjä   155   12,9 (-30,0)
Tanska   104   8,6 (+133,0)
Marshallin Saaret   1   5,7  
Ranska   61   5,2 (+48,6)
Saksa   237   4,6 (-47,5)

Yli miljoonan euron vientimaita kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana ovat lisäksi olleet USA, Hollanti, Grönlanti, Kreikka ja Sveitsi. Kaikkiaan veneitä vietiin em. aikana 38 eri maahan yhteensä 6398 kpl (- 40,5 %).

Venetuonti

Venetuonnista tullitilastot ovat niinikään saatavissa vasta tammi-lokakuulta. Sen mukaan venetuonnin arvo mainitulta ajanjaksolta on 24,4 milj. euroa (-45,5 %). Tästä tilastosta on kaikki alle 840 euroa maksavat veneet jätetty pois.

Tilasto kuuden suurimman tuontimaan osalta tammi-lokakuussa 2009 näytti seuraavalta:

Maa Kpl milj. Eur %
USA 148 8,1 (-4,5)
Iso-Britannia 12 4,3 (-5,0)
Ruotsi 290 1,4 (-72,7)
Ranska 27 1,3 (-81,0)
Italia 48 1,0 (+60,5)
Saksa 18 0,9 (-78,0)

Kaikkiaan veneitä tuotiin em. ajanjaksona 1306 kpl (sis.ilmatäytteiset) kpl kokonaisarvoltaan 24,4 milj. euroa (- 45,5 %).

Perämoottorien tukkutoimitukset

Suomalaisten maahantuojien kautta toimitettiin 20219 perämoottoria (- 45,9 %). Kotimaahan näistä toimitettiin 13206 konetta. Tässä on laskua edelliseen vuoteen 39,5 %. Kokoluokkajakaumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Suurin kokoluokka luokka on alle 15 hv koneet, joiden osuus kokonaisuudesta on yli 60 %.

Sisäperämoottoreita bensaversiona myytiin kaikkiaan 59 kpl (- 59,9 %) ja diesel-versiona 353 kpl (-65 %).

Kun tarkastellaan perämoottorimyyntiä talousalueittain on Uusimaa (sis.Helsinki) edelleen suurin (2854 konetta) ja sitä seuraavat Varsinais-Suomi (1500) ja Pirkanmaa (875) Pienin alue oli Keski-Pohjanmaa (157).

Finnboatin jäsenyritysten vuoden 2009 liikevaihdot (milj. euroa, alv 0 %) sektoreittain (valmistaja-ja maahantuojahinnoin)

  Kotimaa % Vienti %
Veneet 97,7    (-47,9) 147,6 (-45,6)
Moottorit 41,7    (-39,7) 16,1 (+12,6)
Varusteet 67,4    (-50,0) 22,0 (-29)
Palvelut ym. 26,7 (+45,7)    
Yhteensä 233,5 (-42,3) 185,7 (-41,1)

KOKO ALA YHTEENSÄ 419,2 milj. euroa (- 40,1 %)

Alan näkymät vuodelle 2010

Finnboat kysyi tammikuun alussa jäsenistöltään yritysten liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvia suunnitelmia vuonna 2010.

Liikevaihto 2010 edellinen vuosi
pienempi kuin 2009 12,5 % 49,4 %
sama kuin 2009 30,8 % 29,5 %
suurempi kuin 2009 56,7 % 21,1 %

Henkilöstö 2010 edellinen vuosi
pienempi kuin 2009 7,8 % 34,8 %
sama kuin 2009 73,4 % 54,8 %
suurempi kuin 2009 18,8 % 10,4 %

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouko Huju
jouko@finnboat.fi, puh. 040 550 9310
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki
puh 09-696 2160, fax 09-696 21611
www.finnboat.fi

Suomi