Finnboat

Uutiskirjeen sisältö:

1) Venealan yritysjohdon miniseminaari 28.5.
VETO, Visio 2025 ja Sustainable Boating -projektien tulosten purku
2) Venetekniikkapäivä 14.4. Tampereella: Säädökset on syytä tuntea ja hyödyntää suunnittelussa

1) Venealan yritysjohdon miniseminaari 28.5.
VETO, Visio 2025 ja Sustainable Boating -projektien tulosten purku

Miniseminaari on tarkoitettu erityisesti venealan yritysten johdolle, joka suunnittelee yrityksen strategiaa ja toimintatapoja tuleville vuosille.

Aika: 28.5.2010 klo 09:00 – 13:00
Paikka: Metropolia ammattikorkeakoulun auditorio, Bulevardi 31, Helsinki.

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista. Ilmoittaudu mukaan
ohjelman sivuilla 24.5. mennessä!

Ohjelma:

9:00 Kahvi
9:30 Tilaisuuden avaus, Jouko Huju, Finnboat
9:35 VETO-projektin tulokset: Ui tai uppoa, toimialatutkimus Suomen venealasta. Tero Vuorinen, Vaasan yliopisto
10:30 VISIO 2025 -projektin tulokset: Palvelutoiminta venealan liiketoiminnan kehityksen keskiössä. Kaapo Seppälä, Turun yliopisto
11:30 Sustainable Boating -projektin tulokset: Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla. Hannele Tonteri, VTT
12:30 Loppukeskustelu ja lounas

Kunkin esityksen yhteyteen varataan n. 15 min kysymyksille ja keskustelulle.

Tervetuloa mukaan!

2) Venetekniikkapäivä 14.4. Tampereella: Säädökset on syytä tuntea ja hyödyntää suunnittelussa

Finnboatin Kansallisen teknisen komitean kokouksessa 14.4. puitiin tekniikkaa, standardeja ja direktiivejä. Tampereella pidetty kokous oli samalla Tekesin Vene-ohjelman seminaari.

Kansallinen tekninen komitea käy läpi säädöksiä ja niihin vaikuttamista sekä ajankohtaisia tuotekehitystä tukevia hankkeita.

Finnboat osallistuu aktiivisesti ICOMIAn teknisen ja ympäristökomitean työhön

Tilaisuuden avannut Jouko Huju kytki Suomessa meneillään olevat venealan kehityshankkeet EU:n tutkimusalustoihin Waterborneen ( www.waterborne-tp.org/ ) ja sen työtä jatkavaan CASMARE-projektiin.

Markku Hentinen kertoi ICOMIA-yhteistyöstä, jota Finnboat tekee VTT:n kautta. Osallistumalla aktiivisesti teknisen komitean ja ympäristökomitean toimintaan voidaan ennakoida ja vaikuttaa tuleviin määräyksiin ja informoida niistä veneteollisuutta. VTT Expert Services Oy:llä ja Finnboatilla on tästä yhteistyösopimus.

Uusittu huvivenedirektiivi näkyvissä vuonna 2015

Huvivenedirektiivi määrittää olennaiset turvallisuusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä ennen kuin se voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön. TraFin veneily-yksikön tuore päällikkö Ville Räisänen kertoi, että uusi versio huvivenedirektiivistä astunee voimaan vuonna 2015. Odotettavissa olevat muutokset tiukentavat pakokaasupäästöjen rajoituksia ja vievät osan standardien vaatimuksista suoraan direktiivin tekstiin.

ISO-standardit kehittyvät jatkuvasti

Veneilytarkastaja Juhani Pappila TraFista esitti venealan ISO-standardien monivaiheisen kehityskaaren. Veneala voi vaikuttaa tulevien standardien sisältöön niiden CD-vaiheessa (Committee draft) ottamalla yhteyttä työryhmien jäseniin (Suomesta osallistujat ovat pääasiassa Karl-Johan Furustam ja Max Johansson, VTT Expert Services Oy:stä sekä Juhani Pappila, TraFista) tai kommentoimalla DIS-vaiheen (Draft International Standard) äänestystä VTT:n kautta. VTT välittää teollisuuden kannan MetSta:lle (Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry), jonka alaisuuteen äänestykset ISO TC188:aan kuuluvista standardeista kuuluvat. Lausuntopyynnöt ovat nähtävissä MetStan tiedotuslehdessä: http://www.metsta.fi/tiedotus/index.html.

Karl-Johan Furustam valotti vakavuusstandardin ISO 12217 revisiotilannetta suurten kaukaloiden osalta. Tämä on noussut suomalaisten veneiden kannalta revision tärkeimmäksi aiheeksi. Suomen kanta ehdotettuihin muutoksiin onkin tuotu voimakkaasti esiin sekä ISO-työryhmässä että ICOMIAssa.

Venetekniikkapäivän päätteeksi esiteltiin Tekesin Vene-ohjelman hankkeet: VTT:n Hiljaiset veneet -projektin lopputulokset ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Tulva-hankkeen insinööritöitä.

Venetekniikkapäivän esitysmateriaali on luettavissa Tekesin Vene-ohjelman sivuilla.

Terveisin

Vene-ohjelman koordinaattori
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
Puh. 040 552 6212

Suomi