Finnboat

1) Opintomatka USA:han 9/2010

Vene-ohjelma järjestää yhteistyössä Finnboatin kanssa opintomatkan IBEX-seminaareihin ja ammattimessuille USA:han syyskuun lopussa. PK-yritykset voivat anoa matkalle TEM:n tukea. Lisätietoja juhannuksen jälkeen ohjelman sivuilla www.tekes.fi.

2) Yritysjohdon seminaarit syksyllä

Venealan yritysjohdon seminaari pidetään elo-syyskuun vaihteessa. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan kesäkuun lopulla ohjelman sivuilla.

Kesäisin terveisin

Vene-ohjelman koordinaattori
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
Puh. 040 552 6212

Suomi