Finnboat

Kotimaan venemyynti

Kotimaan venekaupan liikevaihto nousi selvästi vuonna 2010 päätyen 123,9 milj. euroon (+ 26,8 %). Pien- ja moottoriveneiden tukkutoimitustilastojen valossa kappalemääräisesti tilanne näyttää seuraavalta:

  kpl %
pituudeltaan alle 6 m veneet    7936    (+ 7,1)
6-8 m veneet    652    (+ 24)
8-10 m veneet    94    (+ 28,7)
yli 10 m veneet    36    (+ 56,5)

Tilastoissa ovat mukana Finnboatin pien- ja moottorivenetilastointiin osallistuvat yritykset.

Yrityksiltä saatujen tietojen mukaan purjeveneiden (yli 21jalkaa) kokonaismyynti Suomessa päätyi 78 veneeseen, joka on täsmälleen sama määrä kuin vuonna 2009. Tuontiveneet hallitsevat edelleen purjevenemarkkinoita ja niiden osuus myynnistä on yli 90 %. Eniten veneitä – 29 kpl – myytiin kokoluokassa 34 – 40 jalkaa.

Venevienti

Veneviennin laskutuksen arvo oli vuonna 2010 yrityksiltä saadun tiedon mukaan 160,7 milj. euroa, jossa on muutosta vuoteen 2009 verrattuna + 8,9 %. Viennin osuus veneteollisuutemme kokonaistuotannosta laski hieman vuonna 2010 ja oli 60,3 %. Vientilaskutuksesta purjeveneiden osuus vuonna 2010 oli 39 %.

Tullitilastoja vuodelta 2010 on saatavissa vasta tammi-lokakuulta ja siten varsinaisesti rajan yli kulkeneiden veneiden määrä koko vuoden osalta ei ole vielä tiedossa. Tammi-lokakuun ajalta vientitilasto kymmenen suurimman vientimaan osalta näyttää seuraavalta:

Maa Kpl milj. Euro %
Ruotsi    2179    48,2    (+ 91,7)
Norja    2944    34,4    (+ 33,4)
Iso-Britannia    174    15,7    (- 5,4)
Italia    6    10,8    (- 20,5)
Kroatia    13    6,1  
Venäjä    170    4,9    (- 61,8)
Malta    1    3,7  
Saksa    310    3,6    (- 25,2)
Tanska    152    3,4    (- 60,9)
Grönlanti    43    2,6  

Yli miljoonan euron vientimaita kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana ovat lisäksi olleet Ranska, Hollanti, Viro, Kreikka ja Etelä-Korea. Kaikkiaan veneitä oli em. aikana viety 37 eri maahan yhteensä 6808 kpl (+ 6,4 %).

Venetuonti

Niinikään venetuonnista tullitilastoja vuodelta 2010 on saatavissa vasta tammi-lokakuulta. Sen mukaan venetuonnin arvo mainitulta ajanjaksolta on 18,7 milj. euroa
(-23,4 %). Tästä tilastosta on kaikki alle 840 euroa maksavat veneet jätetty pois. Tuontitilasto kuuden suurimman tuontimaan osalta tammi-lokakuulta näyttää seuraavalta:

Maa Kpl milj. Euro %
Ruotsi    92    3,7    (+ 156,2)
Ranska    42    2,9    ( + 118,4)
Iso-Britannia    28    1,7    (- 60,0)
USA    200    1,7    (- 78,9)
Norja    42    1,0    (+ 143,0)
Saksa    11    0,9    (- 10,0)

Kaikkiaan veneitä tuotiin em. ajanjaksona (sis. ilmatäytteiset veneet) yhteensä 1388 kpl (+ 6,2%).

Perämoottorien tukkutoimitukset

Suomalaisten maahantuojien kautta toimitettiin 24794 perämoottoria (+ 22,6 %) vuonna 2010. Kotimaahan näistä toimitettiin 15157 konetta. Tässä on kasvua edelliseen vuoteen 14,8 %. Kokoluokkajakaumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Suurin kokoluokka on edelleen alle 15 hv koneet, joiden osuus kokonaisuudesta on noin 60 %.

Kun tarkastellaan perämoottorimyyntiä talousalueittain on Uusimaa (sis. Helsinki) edelleen suurin (3351 konetta) ja sitä seuraavat Varsinais-Suomi (1528) ja Etelä-Karjala (1095) Pienin alue oli Keski-Pohjanmaa (143).

Sisäperämoottoreita bensaversiona myytiin vuonna 2010 kaikkiaan 74 kpl (+ 25,4 %) ja dieselversiona 575 kpl (+ 62,9 %).

Finnboatin jäsenyritysten vuoden 2010 liikevaihdot (milj. euroa, alv 0 %) sektoreittain (valmistaja- ja maahantuojahinnoin)

  Kotimaa % Vienti %
Veneet    123,9    (+ 26,8)    160,7    (+ 8,9)
Moottorit    63,9    (+ 53,2 )    11,0    (- 31,6)
Varusteet    94,9    (+ 40,8)    19,9    (- 9,5)
Palvelut ym.    28,3    (+ 0,1)    1,1  
Yhteensä 311 (+ 33,2) 192,7 (+ 3,8)

KOKO ALA YHTEENSÄ 503,7 milj. euroa (+ 20,2 %)

Alan näkymät vuodelle 2011

Finnboat kysyi tammikuun alussa jäsenistöltään yritysten liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvia suunnitelmia vuonna 2011.

Liikevaihto 2011 edellinen vuosi
pienempi kuin 2010    3 %    (12,5 %)
sama kuin 2010    31 %    (30,8 %)
suurempi kuin 2010    66 %    (56,7 %)

Henkilöstö 2011 edellinen vuosi
pienempi kuin 2010    6 %    (7,8 %)
sama kuin 2010    64 %    (73,4 %)
suurempi kuin 2010    30 %    (18,8 %)

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouko Huju
jouko@finnboat.fi, puh. 040 550 9310
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki
puh (09) 696 2160, fax (09) 696 21611
www.finnboat.fi

Suomi