Finnboat

Kotimaan venemyynti

Kotimaan venekaupan liikevaihto nousi vuonna 2011 ja päätyi 131,3 milj. euroon
(+5,9 %). Pien- ja moottoriveneiden tukkutoimitustilastojen valossa kappalemääräisesti tilanne näyttää seuraavalta:

alle 6 m 7621 kpl (-3,9 %)
6-8 m 672 kpl (+3,0 %)
8-10 m 89 kpl (-9,0 %)
yli 10 m 30 kpl (-16,6 %)

Tilastot koskevat Finnboatin pien- ja moottorivenetilastointiin osallistuvia.

Purjeveneiden kokonaismyynti Suomessa (yli 20 jalkaa) yrityksiltä saatujen tietojen mukaan päätyi 90 veneeseen, joka on 15,4 % enemmän kuin vuonna 2010. Tuontiveneet hallitsevat edelleen purjevenemarkkinoita niiden osuuden ollessa 93 % myynnistä. Eniten purjeveneitä myytiin kokoluokassa 34 – 40 jalkaa (43 venettä).

Venevienti

Veneviennin laskutuksen arvo vuonna 2011 oli yrityksiltä saadun tiedon mukaan 184,0 milj. euroa, jossa muutosta vuoteen 2010 verrattuna oli +14,5 %. Viennin osuus veneteollisuutemme kokonaistuotannosta nousi hieman vuonna 2011 ja oli 64,4 %. Vientilaskutuksesta purjeveneiden osuus vuonna 2011 oli 36 %.

Tullitilastoja vuodelta 2011 on saatavissa vasta tammi-lokakuulta ja siten varsinaisesti rajan yli kulkeneiden veneiden määrä koko vuoden osalta ei ole vielä tiedossa. Tammi-lokakuun ajalta vientitilasto kymmenen suurimman osalta näyttää seuraavalta:

Maa   Kpl   milj. euroa
Iso-Britannia   69   63,6 (+305,0 %)
Ruotsi   2081   42,7 (-11,5 %)
Norja   2593   35,7 (+3,8 %)
Venäjä   580   14,2 (+187,7 %)
British Virgin Islands   1   12,0
Italia   6   3,8 (-64,0 %)
Saksa   247   3,6 (+5,5 %)
Ranska   62   3,2 (+48,1 %)
USA   12   2,7 (+507,0 %)
Grönlanti   33   2,3 (-7,4 %)

Yli miljoonan euron vientimaita kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana ovat lisäksi olleet Intia, Espanja ja Sveitsi. Kaikkiaan veneitä oli em. aikana viety 43 eri maahan 6373 kpl (-6,8 %).

Venetuonti

Venetuonnista tullitilastot ovat niinikään saatavissa vasta tammi-lokakuulta. Sen mukaan venetuonnin arvo mainitulta ajanjaksolta on 38 milj. euroa (+32,6 %). Tästä tilastosta on kaikki alle 840 euroa maksavat veneet jätetty pois. Tuontitilasto kuuden suurimman kohdalta tammi-lokakuussa 2011 näyttää seuraavalta:

Maa   Kpl   milj. euroa
Iso-Britannia   60   13,5 (+670,0 %)
Ranska   47   5,5 (+89,0 %)
Puola   367   1,9 (+351,0 %)
Ruotsi   118   1,7 (-54,4 %)
USA   235   1,5 (-10,3 %)
Saksa   13   1,3 (+53,0 %)

Kaikkiaan veneitä tuotiin em. ajanjaksona 1841 kpl (sis.ilmatäytteiset) (+32,6 %).

Perämoottorien tukkutoimitukset

Suomalaisten maahantuojien kautta toimitettiin vuonna 2011 yhteensä 35 490 perämoottoria (+43,1 %). Kotimaahan näistä toimitettiin 17 643 konetta (suomalaiset maa-hantuojat vievät koneita edelleen mm. Venäjälle ja Baltiaan). Tässä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 16,4 %. Kokoluokkajakaumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Suurin kokoluokka on alle 15 hv perämoottorit, joiden osuus kokonaisuudesta on yli 60 %.

Kun tarkastellaan perämoottorimyyntiä talousalueittain on Uusimaa (sis. Helsinki) edelleen suurin (3299 konetta) ja sitä seuraavat Varsinais-Suomi (1743) ja Etelä-Karjala (1637). Pienin alue oli Keski-Pohjanmaa (153).

Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdot vuonna 2011 (milj. euroa, alv 0 %)
sektoreittain (valmistaja- ja maahantuojahinnoin)

      Kotimaa    Vienti
Veneet     131,3 (+5,9 %) 184,0 (+14,5 %)
Moottorit     66,2 (+3,7 % ) 20,8 (+89,3 %)
Varusteet     101,6 (+7,1 %) 17,8 (-10,6 %)
Palvelut ym.     26,0 (-8,2 %) 0,7 (-33,6 %)
Yhteensä     325,1 (+4,5 %) 223,4 (+15,9 %)

KOKO ALA YHTEENSÄ 548,5 milj. euroa (+8,9 %)

Alan näkymät vuodelle 2012

Finnboat kysyi tammikuun alussa jäsenistöltään yritysten liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvia suunnitelmia vuonna 2012.

Liikevaihto   2012   edellinen vuosi
pienempi kuin 2011   14 %   (3 %)
sama kuin 2011   43 %   (31 %)
suurempi kuin 2011   43 %   (66 %)

Henkilöstö   2012   edellinen vuosi
pienempi kuin 2011   11 %   (6 %)
sama kuin 2011   76 %   (64 %)
suurempi kuin 2011   13 %   (30 %)

Henkilöstön lomautuksia on toteutettu 19 %:ssa vastanneista yrityksistä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jouko Huju
jouko@finnboat.fi, puh. 040 550 9310

Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsinki
puh 0207 669 341, fax 0207 669 346
www.finnboat.fi

Suomi