Finnboat

Finnboatin jäsenkunnasta 49 % arvioi liikevaihtojen nousevan vuonna 2014 ja henkilöstöä aikoo lisätä 16 %. Finnboatin jäsenkunnan vuoden 2013 kokonaisliikevaihto (alv 0 %, valmistus- ja maahantuontihinnoin laskettuna) oli 460,7 milj. euroa, jossa laskua edellisvuoteen 3,5 %.

Kotimaan venemyynti

Kotimaan venekaupan liikevaihto pysyi vuonna 2013 edellisvuoden tasolla päätyen 104,0 milj. euroon (-0,1 %). Pien- ja moottoriveneiden tukkutoimitustilastojen valossa kappalemääräisesti tilanne näyttää seuraavalta:

     
alle 6 m 6683 (-19,3 %)
6-8 m 553 (-2,6 %)
8-10 m 58 (+7,0 %)
yli 10 m 28 (+16,6 %)

Tilastot koskevat Finnboatin pien- ja moottorivenetilastointiin osallistuvia yrityksiä.

Purjeveneiden kokonaisrekisteröinti Suomessa (yli 20 jalkaiset veneet) päätyi 43 veneeseen, joka on 45 % vähemmän kuin vuonna 2012. Tuontiveneet hallitsevat edelleen purjevenemarkkinoita ja niiden osuus on yli 95 %. Eniten myytiin veneitä kokoluokassa 34 – 40 jalkaa.

Venevienti

Veneviennin laskutuksen arvo vuonna 2013 oli yrityksiltä saadun tiedon mukaan 149,7 milj. euroa, jossa muutosta vuoteen 2012 verrattuna oli -16,2 %. Viennin osuus veneteollisuutemme kokonaistuotannosta nousi hieman vuonna 2013 ja oli noin 68 %. Vienti-laskutuksesta purjeveneiden osuus vuonna 2013 oli 31,9 %.

Tullitilastoja vuodelta 2013 on saatavissa vasta tammi-lokakuulta ja siten varsinaisesti rajan yli kulkeneiden veneiden määrä koko vuoden osalta ei ole vielä tiedossa. Tammi-lokakuun ajalta vientitilasto kymmenen suurimman maan osalta näyttää seuraavalta:

Maa Kpl milj. euroa  
Norja 2396 37,7 (+ 12,9 %)
Ruotsi 2106 28,9 (+ 19,3 %)
Marshallinsaaret 2 11,9  
Venäjä 698 10,8 (- 16,9 %)
USA 8 7,6 (+71,0 %)
Saksa 232 4,6 (+13,2 %)
Viro 132 4,2  
Iso-Britannia 38 2,8 (- 11,5 %)
Ranska 56 2,7 (+ 15,5 %)
Sveitsi 92 2,6 (- 76,0 %)
       

Yli miljoonan euron vientimaita kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana ovat lisäksi olleet Grönlanti ja Brittiläiset Neitsytsaaret. Kaikkiaan veneitä oli em. aikana viety 33 eri maahan 6045 kpl (+ 6,5 %).

Venetuonti

Myös venetuonnista tullitilastot ovat saatavissa vasta tammi-lokakuulta. Sen mukaan venetuonnin arvo mainitulta ajanjaksolta on 45,8 milj. euroa (+ 43,3 %). Tästä tilastosta on kaikki alle 840 euroa maksavat veneet jätetty pois. Tuontitilasto kuuden suurimman maan kohdalta tammi-lokakuussa näyttää seuraavalta:

Maa Kpl milj. euroa  
Iso-Britannia 42 8,1 (+ 82,1%)
Ruotsi 67 2,7 (+ 8,67 %)
Ranska 106 2,6 (-23,4 %)
Puola 103 1,9 (-14,0 %)
USA 123 1,4 (-14,1 %)
Saksa 15 1,0 (-44,9 %)

Kaikkiaan veneitä tuotiin em. ajanjaksona 1658 kpl arvoltaan 45,8 milj. euroa (+43,2 %).

Perämoottorien tukkutoimitukset

Suomalaisten maahantuojien kautta toimitettiin yhteensä 37 996 konetta (+ 7 %) vuonna 2013, kotimaahan näistä toimitettiin 15 539 (-11,9 %) konetta. Suomalaiset maahantuojat vievät moottoreita edelleen mm. Venäjälle ja Baltiaan. Kokoluokkajakaumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Suurin kokoluokka on alle 15 hv koneet, joiden osuus kokonaisuudesta on yli 60 %.

Finnboatin äsenyritysten liikevaihdot vuonna 2013 milj. euroa (alv 0 %) sektoreittain (valmistaja- ja maahantuojahinnoin)

  SUOMI   VIENTI  
VENEET 104 (- 0,1 %) 149,7 (-16,2 %)
MOOTTORIT 58,4 (+ 11,5 % ) 22,2 (+64,4 %)
VARUSTEET 77,6 (+2,7 %) 26,4 (+ 30,0 %)
PALVELUT YMS 21,7 (-33,4 %) 0,7 (+ 65,0 %)
YHTEENSÄ 261,7 (-1,1 %) 199,0 (-6,5 %)
KOKO ALA YHTEENSÄ 460,7 milj. euroa (-3,54 %)    

Alan näkymät vuodelle 2014

Finnboat kysyi tammikuun alussa jäsenistöltään liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvia suunnitelmia ja näkymiä vuonna 2014.

Liikevaihto 2014 edellinen vuosi
pienempi kuin 2013 14 % 13 %
sama kuin 2013 37 % 35 %
suurempi kuin 2013 49 % 52 %

Henkilöstö 2014 edellinen vuosi
pienempi kuin 2013 13 % 9 %
sama kuin 2013 71 % 71 %
suurempi kuin 2013 16 % 20 %

Henkilöstön lomautuksia on toteutettu 22 %:ssa vastanneista yrityksistä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouko Huju
jouko@finnboat.fi, puh. 040 550 9310
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki
puh 0207 669 341, fax 0207 669346
www.finnboat.fi

Suomi