Finnboat

Kotimaan venemyynti

Kotimaan venekaupan liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 5 % päätyen 98,8 mil-joonaan euroon. Pien- ja moottoriveneiden tukkutoimitustilastojen valossa kappalemää-räisesti tilanne näyttää seuraavalta:

     
alle 6 m 6460 (-4,7 %)
6-8 m 551 (-1,1 %)
8-10 m 50 (-13,8 %)
yli 10 m 22 (-24,1 %)

Tilastot koskevat Finnboatin pien- ja moottorivenetilastointiin osallistuvia yrityksiä.

Purjeveneiden kokonaismyynti Suomessa (yli 20 jalkaiset veneet) päätyi 23 veneeseen, joka on 42 % vähemmän kuin vuonna 2013. Tuontiveneet hallitsevat edelleen purje-venemarkkinoita ja niiden osuus on yli 95 %. Eniten myytiin veneitä kokoluokassa 34 – 40 jalkaa.

Venevienti

Veneviennin laskutuksen arvo vuonna 2014 oli yrityksiltä saadun tiedon mukaan 175,7 milj. euroa, jossa muutosta vuoteen 2013 verrattuna oli +17,4 %. Viennin osuus venete-ollisuutemme kokonaistuotannosta nousi hieman vuonna 2014 ja oli 70,3 %. Vientilas-kutuksesta purjeveneiden osuus vuonna 2014 oli 37,9 %.

Tullitilastoja vuodelta 2014 on saatavissa vasta tammi-lokakuulta ja siten varsinaisesti rajan yli kulkeneiden veneiden määrä koko vuoden osalta ei ole vielä tiedossa. Tammi-lokakuun ajalta vientitilasto kymmenen suurimman markkina-alueemme osalta näyttää seuraavalta:

Maa Kpl milj. euroa  
Norja 2384 38,6 (+2,2 %)
Ruotsi 2741 31,3 (+8,0 %)
Antiqua & Barbuda 1 15,9  
Venäjä 470 11,4 (+5,4 %)
Malta 1 10,6  
Cayman Saaret 1 9,7  
Saksa 194 4,9 (+5,4 %)
Hong Kong 6 3,5  
Meksiko 1 3,2  
Ranska 62 3,1 (+11,2 %)
       

Yli miljoonan euron vientimaita kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana ovat lisäksi olleet Iso-Britannia (2,7), Grönlanti (2,4), Sveitsi (1,5) ja Viro (1). Kaikkiaan veneitä oli em. aikana viety 43 eri maahan yhteensä 6505 kpl (+7,6 %).

Venetuonti

Venetuonnista tullitilastot ovat myös saatavissa vasta tammi-lokakuulta. Sen mukaan venetuonnin arvo mainitulta ajanjaksolta on 24,8 milj. euroa (-45,8 %). Tästä tilastosta on kaikki alle 840 euroa maksavat veneet jätetty pois. Tuontitilasto kuuden suurimman markkina-alueen osalta tammi- lokakuussa näyttää seuraavalta:

Maa Kpl milj. euroa  
Puola 187 3,9 (+104 %)
Iso-Britannia 14 3,6 (-55 %)
USA 135 2,3 (+67 %)
Ranska 48 1,4 (-43 %)
Tanska 33 1,4 (+141 %)
Ruotsi 40 1,2 (-56 %)

Perämoottorien tukkutoimitukset

Suomalaisten maahantuojien kautta jälleenmyyntiin vuonna 2014 toimitettiin yhteensä 32775 konetta (-13,7 %). Kotimaahan näistä toimitettiin 13569 (-12,6 %) konetta (suo-malaiset maahantuojat vievät koneita edelleen mm. Venäjälle ja Baltiaan). Kokoluokka-jakaumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Suurin kokoluokka on alle 15 hv pe-rämoottorit, joiden osuus kokonaisuudesta on yli 60 %.

Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdot vuonna 2014 olivat yhteensä 460 milj. euroa,
(alv 0 %) eli kasvua edellisvuoteen on +3 % (valmistaja- ja maahantuojahinnoin).

  Kotimaa milj. euroa   Vienti milj. euroa  
Veneet 98,8 (-5 %) 175,7 (+17,4 %)
Moottorit 46,8 (-1,5 % ) 15,7 (-25,9 %)
Varusteet 71,1 (-5,6 %) 23,1 (-12,1 %)
Palvelut yms 28,2 (+30 %) 0,6 (-14,3 %)
Yhteensä 244,9 (-1,5 %) 215,1 (+8,7 %)

Alan näkymät vuodelle 2015

Finnboat kysyi tammikuun alussa jäsenistöltään näiden liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvista suunnitelmista ja arvioista.

Henkilöstömäärä vuonna 2015
22 % yrityksistä arvioi henkilöstömäärän kasvavan vuonna 2015
7 % arvioi sen pienenevän
71 % arvioi sen pysyvän ennallaan.

Budjetointi vuodelle 2015
46 % yrityksistä arvioi liikevaihdon kasvavan vuonna 2015
9 % arvioi sen laskevan
45 % arvioi sen pysyvän ennallaan.

Vastanneista yrityksistä 19 % on toteuttanut henkilöstön lomautuksia vuonna 2014
(22 % vuonna 2013).

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jouko Huju
jouko@finnboat.fi, 040-550 9310
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsinki
puh 0207 669 341, fax 0207 669 346
www.finnboat.fi
@joukohuju

Suomi