Finnboat

Kotimaan venemyynti

Venerekisteröinnit kappalemääräisesti kasvoivat viime vuonna 4,3 % päätyen 3685 rekisteröityyn veneeseen. Nousua tässä oli nyt kolmatta vuotta peräkkäin. Eniten rekisteröitiin moottoriveneitä, vesijettejä rekisteröitiin 540 kpl ja RIB/ilmatäytteisiä veneitä 67 kpl. Euromääräisesti kotimaan venemyynti kuitenkin laski 14,9 %.

Purjeveneiden kokonaismyynti Suomessa (yli 20 jalkaa) päätyi 21 veneeseen, joka on kaksi venettä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Pienveneiden myynti (soutuveneet ja alle 4,5 m veneet) laski edellisvuoteen verrattuna 23 %.

Venevienti

Euromääräinen veneviennin laskutuksen arvo vuonna 2015 oli yrityksiltä saadun tiedon mukaan 209,1 milj. euroa, jossa muutosta vuoteen 2014 verrattuna oli +19 %. Viennin osuus veneteollisuutemme kokonaistuotannosta vuonna 2015 oli jotakuinkin 70 %. Vientilaskutuksesta purjeveneiden osuus vuonna 2015 oli 41 %.

Tullitilastoja vuodelta 2015 on saatavissa vasta tammi-marraskuulta ja siten varsinaisesti rajan yli kulkeneiden veneiden määrä koko vuoden osalta ei ole vielä tiedossa. Tammi-marraskuun ajalta vientitilasto kymmenen suurimman maan osalta näyttää seuraavalta:

Maa Kpl milj. euroa  
Norja 3109 54,2 (+30,1 %)
Ruotsi 3401 50,4 (+48,3 %)
Malta 2 18,9 (+77,7 %)
Italia 3 15,9 (+1517,2 %)
Venäjä 278 9,9 (-17,8 %)
Saksa 226 6,6 (+19,4 %)
Iso-Britannia 89 6,3 (+93,8 %)
Sveitsi 78 2,7 (+78,0 %)
Ranska 63 2,4 (-30,7 %)
Grönlanti 23 2,1 (-16,5 %)

Yli miljoonan euron vientimaita em. ajanjaksona ovat lisäksi olleet Viro, Hollanti ja Liettua. Kaikkiaan veneitä oli em. aikana viety 41 eri maahan yhteensä 7716 kpl (+13,1 %).

Venetuonti

Venetuonnistakin saatavilla olevat tullitilastot ovat tammi-marraskuulta. Sen mukaan venetuonnin arvo mainitulta ajanjaksolta on 29,1 milj. euroa (+10,3 %). Tästä tilastosta on jätetty pois kaikki alle 840 euroa maksavat veneet. Tuontitilasto viiden suurimman maan osalta tammi- marraskuussa näyttää seuraavalta:

Maa Kpl milj. euroa  
Puola 191 5,1 (+25,9 %)
Iso-Britannia 6 4,5 (+22,0 %)
Ruotsi 65 2,3 (+10,9 %)
USA 154 1,4 (-38,0 %)
Italia   0,6 (+9498 %)

Perämoottorien tukkutoimitukset

Suomalaisten maahantuojien kautta toimitettiin jälleenmyyntiin yhteensä 23093 konetta (-29,5 %). Kotimaahan näistä toimitettiin 11332 (-16,5 %) konetta. Suomalaiset maahantuojat vievät koneita mm. Venäjälle ja Baltiaan. Kokoluokkajakaumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Suurin kokoluokka on alle 15 hv moottorit, joiden osuus kokonaisuudesta on yli n. 60 %.

Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdot vuonna 2015 milj. euroa (alv 0 %, valmistaja- ja maahantuojahinnoin):

  Kotimaa milj. euroa   Vienti milj. euroa  
Veneet 84,0 (-14,9 %) 209,1 (+19,0 %)
Moottorit 37,0 (-20,9 % ) 12,8 (-18,4 %)
Varusteet 83,9 (+18,0 %) 30,5 (+23,1 %)
Palvelut yms 28,8 (+2,0 %) 2,3 (+318,3 %)
Yhteensä 233,7 (-4,6 %) 254,7 (+15,2 %)

KOKO ALA YHT. 488,4 milj. euroa (+6,38 %)

Alan näkymät vuodelle 2016

Finnboat kysyi jäsenistöltään liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvia arvioita vuodelle 2016.

Henkilöstö vuodelle 2016

21 % yrityksistä arvioi henkilöstön määrän kasvavan (22 % edellisvuonna)
7 % yrityksistä arvioi henkilöstömäärän pienenevän (7%)
72 % yrityksistä arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan (71 %).

Liikevaihto vuodelle 2016

50 % yrityksistä arvioi liikevaihdon kasvavan (46 % edellisvuonna)
9 % yrityksistä arvioi liikevaihdon pienenevän (9 %)
41 % yrityksistä arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan(45 %).

Henkilöstön lomautuksia on toteutettu 14 %:ssa vastanneista yrityksistä (19 % edellise-nä vuonna).

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jouko Huju
jouko@finnboat.fi
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47, 0500 Helsinki
puh 0207 669 341, 040 550 9310
www.finnboat.fi
www.suomiveneilee.fi
www.export.finnboat.fi
@joukohuju

Suomi