Finnboat

Uusien veneiden rekisteröinti Suomessa kasvu-uralla

Tilastojen valossa alan kokonaisuutta voidaan tarkastella ensinnä rekisteröintivelvoit-teen (yli 20 hv, yli 5,5 m) alaisten veneiden kuluttajamyynnissä. Heinäkuun lopun tilaston mukaan uusia veneitä on rekisteröity 3093 kpl (+ 2,3 %).

Rekisteröidyt veneet jakautuvat pääsääntöisesti seuraavasti:
moottoriveneet 2523 kpl
vesijetit 470
ilmatäytteiset/RIBit 47
purjeveneet 12

Pienveneiden eli rekisteröintivelvoitteen ulkopuolella olevien veneiden kauppaa voi-daan tarkastella tukkutoimitustilastojen valossa. Sen mukaan alle 4,5 metrisiä veneitä (sis.soutuveneet) on toimitettu 2993 kpl (-5 %).

Venevienti

Suomalaisen veneteollisuuden viennin arvo (tullitilasto) kasvoi viime vuoteen verrat-tuna tammi-toukokuussa 7,3 % ja oli 74,3 milj. euroa. Suurimmat vientimaat ovat edelleen Norja ja Ruotsi. Kappalemääräinen vienti samana aikana taas laski 4,4 % eli veneiden keskikoko on hieman noussut. Tullitilastojen mukaan tammi-toukokuussa veneitä vietiin kaikkiaan 4268 kpl.

Veneviennin viisi suurinta maata tammi-toukokuussa olivat:
1. Norja 31,3 milj. eur (+31,2 %) ja 1847 kpl
2. Ruotsi 25,3 (+15,3 %) ja 1765
3. UK 3,8 (+189,7%) ja 59
4. Saksa 2,7 (-18,1%) ja 120
5. Venäjä 2,6 (-59 %) ja 141

Venetuonti

Tammi-toukokuussa veneitä tuotiin arvolla mitattuna eniten Puolasta (2,4 milj. euroa, 81 kpl). Seuraavana ovat Iso-Britannia (2,1 milj. euroa ja 3 kpl) sekä Ruotsi (0,8 milj. eur, 23 kpl). Kaikkiaan veneitä em. tilastointiaikana tammikuu-toukokuu tuotiin arvoltaan 15,9 milj.euroa (+15 %).

Perämoottorit

Perämoottoritilastoja on tässä vaiheessa saatavissa tukkutoimituksista tammi-kesäkuulta. Kokonaisuutena suomalaisten maahantuojien kautta toimitettiin em. ai-kana 16997 konetta (kotimaa+ vienti). Tässä on laskua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 23,3 %. Kotimaahan näistä toimitettiin 8738 konetta (- 15,4 %)

Veneteollisuuden ja kaupan kokonaisliikevaihto vuonna 2014 oli n. 460 milj. euroa (alv 0 %) Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdolla mitattuna. Tästä teollisuuden vienti (veneet ja varusteet) oli n. 198 milj. euroa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jouko Huju
puh. 040-5509310, jouko@finnboat.fi
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki
www.finnboat.fi

Suomi