Finnboat

Veneilytoimittajat ry – Båtjournalisterna rf on myöntänyt Vuoden Veneilyteko 2017 -tunnustuksen Saimaan pursiseurojen retkisatamayhteistyölle. Hankkeella on pystytty yhteistyössä pysäyttämään Metsähallituksen Saimaan retkisatamaverkoston merkittävä supistaminen sekä luotu toiminta- ja rahoitusmalli retkisatamien ylläpitoon.

Saimaan Pursiseurojen esimerkillisellä talkootoiminnalla, varoilla ja yhteistyöllä Metsähallituksen kanssa on mahdollistettu kaikkia veneilijöitä palvelevien retkisatamakohteiden ylläpito ja kehittäminen. Projekti on laajuudessaan erittäin merkityksellinen Saimaan matkailun, veneilijöiden ja ympäristön kannalta. Viime vuonna yhteistyön piirissä oli 11 satamaa ja 14 pursiseuraa.

Veneilytoimittajat ry – Båtjournalisterna rf pitää Saimaan pursiseurojen retkisatamayhteistyötä erittäin kunnioitettavana osoituksena perinteisestä pursiseurojen yhteisöllisyydestä ja valveutuneisuudesta veneilymahdollisuuksien vaalijana.


Veneilytoimittajat ry – Båtjournalisterna rf on vuonna 1991 perustettu yhdistys, jonka jäseninä on yli 90 veneilystä ja merenkulusta kirjoittavaa journalistia ja kuvajournalistia eri puolilta Suomea. Jäsenistössä edustettuina ovat kaikki veneilyalan erikoislehdet ja -julkaisut sekä useimmat valtakunnalliset ja alueelliset mediat.

Suomi