Finnboat

Jouko Huju on pitkäaikainen ja aktiivinen venealan kansainvälinen vaikuttaja. Hän toimi Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimitusjohtajana vuosina 1996-2016 ja hallituksen puheenjohtajana vuosina 2016-2018. ICOMIAn (The International Council of Marine Industry Associations) hallitukseen hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2002 ja hän toimi siellä kahden eri kauden aikana yhteensä 14 vuotta.

Huju toimi ICOMIAn hallituksen puheenjohtajana vuosina 2004-2006 ja 2016-2018. Huju toimi myös aktiivisesti ICOMIAn eri työryhmissä kuten Grow Boating, Exporters ja tilastotyöryhmä, jonka puheenjohtajana hän toimi 2000-luvun alussa.
Huju on järjestön kuudes kunniajäsen sen 53-vuotisessa historiassa. Samassa tilaisuudessa ICOMIA nimitti kunniajäsenekseen myös syksyllä eläkkeelle jäävän USA:n venealan järjestön NMMAn toimitusjohtajan Thom Dammrichin.

The International Council of Marine Industry Associations ICOMIA on kansallisten venealan edunvalvontajärjestöjen kattojärjestö, joka edustaa teollisuutta maailmanlaajuisesti. Järjestön tehtäviin kuuluvat mm. venetekniikka- ja ympäristöasiat, veneilyn edistäminen ja alan maailmanlaajuinen tilastointi. ICOMIA edustaa tällä hetkellä 37 maan veneteollisuutta ja kauppaa. Järjestön pääkonttori sijaitsee Lontoossa.

Venealan Keskusliitto Finnboat ry on Suomen venealan teollisuuden ja kaupan toimialajärjestö. Liiton tehtävänä on koota alan yritykset saman katon alle ja edistää niiden toimintaa ja tervettä kilpailua sekä edistää veneilyä ja veneilyn turvallisuutta Suomessa. Finnboatin noin 280 jäsenyritystä kattavat alan teollisuudesta ja kaupasta yli 90 %. Finnboat on ollut ICOMIAn jäsen vuodesta 1968.

Suomi