Finnboat

Valtakunnallisen, kaikki Suomen alakoulut kattavan, kolmivuotisen Vilskettä Vesillä – luokkalukukirjahankkeen tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuus oppia ja innostua liikkumaan vesillä monimuotoisesti ja turvallisesti sekä motivoitua kehittämään uimataitoa sekä kasvattaa uutta veneilijä- ja vesilläliikkujasukupolvea Suomeen. Vilskettä vesillä -luokkalukukirjahankkeessa yhteiskuntavastuulliset yritykset rahoittavat jokaiseen Suomen alakouluun työvälineet, joilla voidaan opettaa koulussa turvallisen vesilläliikkumisen peruskansalaistaitoja.

”Lukutaito on edellytys kaikelle oppimiselle ja Vaahtopäistä kertovan innostavan tarinan lukeminen on hauskaa. Luokan kanssa yhdessä lukeminen tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen ilmiöoppimiseen ja yhteistyöhön vesiurheiluseurojen kanssa. Vesillä liikkumisen taidot ovat tärkeitä perustaitoja, joiden opettaminen helpottuu tämän Luokkalukukirjahankkeen myötä. Kirjasarjassa ympäristöstä ja vesistöistä huolehtiminen nousee vahvasti esille, mitä pidän erityisen tärkeänä”, Sari Multala kertoo.

”Mielestämme hanke on tuhansien järvien ja vankan veneilykulttuurin maassa erittäin tärkeä: on hienoa, että vesiturvallisuutta ja veneilytaitoja opetetaan muiden perustaitojen ohella jo ala-asteikäisille. Hankkeen ansiosta lapset saavat hyvissä ajoin tuntuman turvalliseen vesilläliikkumiseen ja toivomme toki, että hankkeen myötä heistä myös kasvaa aikanaan vastuunsa tuntevia veneilijöitä”, toteaa puolestaan Venealan keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

”Perhe, kaverit ja vapaa-ajan toiminta vaikuttavat merkittävästi lasten ja nuorten lukuharrastukseen. Lähdimme mukaan kolmivuotiseen Vilskettä Vesillä -luokkalukukirjahankkeeseen, koska siinä yhdistyy niin monta lapsille tärkeää asiaa. Vilskettä vesillä -kirjoilla kehitetään lasten monilukutaitoa, kun uusien kansalaistaitojen opettamiseen ja harrastamiseen yhdistetään lukeminen”, jatkaa lukuliikekoordinaattori Pia Lumme Opetushallituksesta.

Vilskettä vesillä auttaa kouluja täyttämään opetusvelvoitteensa

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (OPS16) alakouluja velvoitetaan jo varmistamaan mm. lasten alkeisuimataito, pelastautumaan vedestä ja muita turvallisen vesillä liikkumisen perusteita. Kouluilla ei ole ollut näille yhtenäistä opetusmallia, tarvittavia työvälineitä eikä resursseja.

Vilskettä Vesillä -kirjat opettavat näitä tärkeitä kansalaistaitoja: vesillä ja luonnossa liikkumista, turvallisuusasioita sekä mm. jokamiehenoikeuksia. Ensimmäinen kirja Vaahtopäät Purjehdusleirillä kertoo tarinan kuudesta Vaahtopäästä, jotka opettelevat purjehduksen perusteita. Seuraavassa kirjassa he opettelevat liikkumaan vesillä moottoriveneellä. Kolmas kirja ohjaa suojelemaan vesiympäristöä. Kirjasarja julkaistaan sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Yhteiskuntavastuullinen tavoite on lahjoittaa kirjat jokaiseen kouluun

Vilskettä Vesillä -luokkalukukirjahankkeen tavoite on lahjoittaa vuosittain laatikollinen (25 kpl) jokaista kolmea opetuskirjaa kaikkiin Suomen alakouluihin (1500). Tämä mahdollistaa sen, että kaikki koulut saavat kirjat samanaikaisesti käyttöönsä. Kirjat voidaan lukea muun koulutyön ohella luokittain yhdessä, ikäluokka kerrallaan. Kirjojen opetuksia voidaan harjoitella eri aineiden oppitunneilla, sillä ne tukevat yhteistyötaitoja kehittävää ilmiöoppimista. Kirjat innostavat lapsia liikkumaan ja ohjaavat kouluja yhteistyöhön paikallisten vesiurheilu-, purjehdus- ja veneilyseurojen kanssa.

”Veneilyseurat ja yritykset ovat lahjoittaneet kirjalaatikoita jo kahden vuoden ajan kymmeniin kouluihin eri puolelle Suomea. Tästä yhteistyöstä saadun erinomaisen palautteen perusteella luokkalukukirjahanke laajennetaan nyt kattamaan kaikki Suomen alakoulut. Haemme parhaillaan jäsenyritysten ja verkostojemme kautta yhteiskuntavastuullisia kumppaneita toteuttamaan tätä merkittävää valtakunnallista kestävän kehityksen hanketta. Toivotamme kaikki tervetulleiksi kehittämään Suomea, lastemme lukutaitoa, vesiturvallisuutta, liikunnallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kasvattamaan veneilijöiden määrää Suomessa”, sanoo hanketta koordinoiva Vilskettä Vesillä -tuottaja Lissu Suursalmi.

Lisätiedot:
Lissu Suursalmi,
Vilskettä Vesillä -tuottaja
puh 050 563 8372, lissu@vaahtopaat.fi

Yhteistyössä:
Venealan Keskusliitto Finnboat ry,
Jarkko Pajusalo
toimitusjohtaja
puh. 040 673 4032, jarkko@finnboat.fi

Suomi