Finnboat

Venealan Keskusliitto Finnboat ry on julkaissut suuren suosion saavuttaneesta VENEILYN AAPINEN -oppaasta jälleen uuden painoksen. Veneilyn Aapisessa on tiiviisti 48 sivun avulla pyritty kertomaan aloittelevalle veneilijälle perustiedot veneilyyn liittyvistä asioista ja vesillä liikkumisesta – eikä Aapisessa mainittujen asioiden kertaaminen kokeneellekaan merikarhulle ole pahasta.

Finnboat on julkaissut Veneilyn Aapista vuosina 1973-1975 sekä uudelleen vuodesta 1983. Veneilyn Aapinen on osa sitä veneilynedistämistyötä ja toimintaa veneilyn turvallisuuden edistämiseksi, jota Finnboat laajamittaisesti harjoittaa. Aapisen vuodesta toiseen jatkunut suuri suosio on osoittanut, että se on erittäin tehokas pieni tietoteos ja että sellaiselle on selkeä tarve veneilijöiden keskuudessa. Kaiken kaikkiaan on suomenkielisiä Aapisia veneilijöitä varten painettu nyt yhteensä 770.500 kpl ja ruotsinkielisiä 125.000 kpl.

Aapisen voi tilata Finnboatin kotisivulta www.finnboat.fi tai sen voi myös tulostaa itselleen sivulta www.suomiveneilee.fi

Suomi