Finnboat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.8.2021 tehnyt päätöksen, jonka myötä kokoontumisrajoitukset kiristyvät ja asiakastilojen käyttöä rajoitetaan Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kuntien alueilla 20.8.2021 alkaen. Päätös on voimassa 12.9.2021 saakka.
Päätöksen myötä voidaan Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä.

Yhteisyleisömäärää koskevista rajoista voi poiketa eriyttämisjärjestelyin. Tämä edellyttää, että
•tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita
•tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille ulkotiloissa enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin ja
•niissä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Lisäksi käytössä olevien lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke. Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta. Lohkot voivat käyttää samoja palveluja, jos niiden käyttö voidaan porrastaa ja pintojen puhdistuksesta huolehditaan lohkojen välillä asianmukaisesti.

Tämän viranomaisten tekemän viime hetken päätöksen myötä on Helsingin Uiva venenäyttely 2021 mahdoton toteuttaa. Meillä on selkeä näkemys, miten ulkotiloissa voidaan rauhallinen messutapahtuma toteuttaa koronaturvallisesti siten, että osallistujien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti, joka tartuntatautilain määritelmän mukaan tarkoittaa ulkotiloissa fyysistä kontaktia. Tämän Finnboat myös kommunikoi päättäville viranomaisille, mutta viranomaisten ymmärrys eri tapahtumien erityispiirteistä ei näytä olevan riittävä ja heijastelee festivaalikesän aiheuttamia tartuntaketjuja.

Tartuntatautilain 58d§ mukaan päätöksestä on käytävä ilmi, että toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Päätöksessä ei kuitenkaan oteta huomioon mainittuja muita toiminnan erityispiirteitä, joten pidämme Etelä-Suomen AVI:n 12.8. tekemää päätöstä Tartuntatautilain 58 d§ vastaisena. Harkitsemme toimenpiteitä asian johdosta.

Joudumme valitettavasti perumaan Helsingin uivan venenäyttelyn vedoten Etelä-Suomen Aluehallintoviraston 12.8.2021 tekemään päätökseen.

Lisätietoja:

Jarkko Pajusalo
toimitusjohtaja
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
puh. 040 673 4032
jarkko@finnboat.fi

Suomi