Finnboat

Helsingfors internationella båtmässa, Vene 24 Båt, hölls den 9–18 februari 2024 på Helsingfors Mässcentrum. Evenemanget, som nu ordnades för 53:e gången, har etablerat sig som Nordens största båtmässa. Under mässan presenterades 400 båtar, samt ett brett utbud av tillbehör och utrustning för fiske och vattensport. Årets mässa hade satsat mycket på olika program och gemenskap. Besökarantalet och försäljningen höll sig på samma nivå som i fjol.

 

“För båtföretagen är mässan i februari ett mycket viktigt startskott för vårsäsongen. Det finländska båtfolket visade än en gång hur populärt båtlivet är i vårt land, trots ekonomisk osäkerhet”, säger vd Jarkko Pajusalo, Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.

 

På båtmässan visades hundratals båtar i olika storlekar. Bland dessa fick tiotals nyheter sin premiär. Långt över hälften av motorbåtarna var finländska märken. På Vene 24 Båt -mässan valdes nu för 25:e gången mässans bästa nyheter. Årets öppna båt är Silver Seahawk BRX, årets utfärds- eller förbindelsebåt är Saxdor 400 GTO/GTC, och årets fritidsbåt är Marex 440 Gourmet Cruiser.

 

Nästan 400 programaktiviteter under tio dagar

 

Olika program erbjöds vid sex programplatser. I Seglingshamnen fick publiken höra berättelser från världens hav samt anföranden om seglingsrelaterade frågor och miljöteman. Baltic Sea Action Group var mässans ansvarsfullhetspartner. Östersjödagen firades under mässans andra fredag. På scenen Totalvene Messi kretsade programmet kring färdmål och båtnyheter. På Venemestarin Telakka kunde man följa med arbetsdemonstrationer och fick information om båtrenovering. På fiskeavdelningens Alutroll-Tohatsu-scen erbjöds program relaterade till fiske. I Aalto-områdets bassäng kunde besökarna se olika föreställningar och tävlingar samt delta i olika aktiviteter. På flugfiskebanan fick besökarna möjlighet att prova på flugfiske under ledning av experter. Dessutom ordnades här olika tävlingar. Totalt fanns nästan 400 programaktiviteter i programkalendern.

 

Ett större evenemang än tidigare år, utmaningar med kollektivtrafiken

 

Vid Vene 24 Båt-mässan deltog 314 företag på en golvyta på sammanlagt 20 590 m2. Besökarantalet uppgick till  57 142. Både antalet utställare och kvadratmeter ökade jämfört med i fjol – med 47 företag och 1250 kvadratmeter. Besökarantalet sjönk dock med 10%.

 

”Stämningen på mässan var god och jag tror att besökarantalet skulle ha varit större om det inte hade varit för den andra omgången av presidentvalet och en fyra dagars strejk i kollektivtrafiken, som inträffade under den första helgen. Utbudet var mycket bra. Enligt besökarundersökningen stannade de som skulle ha besökt mässan främst som tidsfördriv hemma, så mässan lockade rätt typ av besökare”, säger Jussi Kivikari, affärschef vid Helsingfors Mässcentrum.

 

Majoriteten av besökarna är båtfolk, intresset för fiske ökar

 

Båtlivet är en stor del av finländarnas kultur, var femte finländare äger en båt. Besökarnas nöjdhet på båtmässan ökade jämfört med i fjol, i år var hela 92 % nöjda med evenemanget. 82 % tillbringade över tre timmar på mässan. Av de svarande hade 91 % besökt båtmässan tidigare medan 9 % var förstagångsbesökare. Jämfört med år 2023 minskade antalet förstagångsbesökare med några procentenheter.

 

Enligt mässans besökarundersökning föredrar majoriteten av respondenterna motorbåtar (31 %). Fiskare utgjorde 22 % av besökarna, medan 21 % var intresserade av stugbåtar. 17 % av besökarna identifierade sig som seglare. Jämfört med undersökningen från år 2023 hade antalet fiskeentusiaster ökat med fyra procentenheter. Av de svarande äger 85 % en båt. Ungefär hälften av besökarna kom till båtmässan för att få nya idéer och inspiration samt för att bekanta sig med nyheter. En tredjedel av besökarna kom för att tillbringa tid med vänner.

 

Produktkategorierna som väckte störst intresse var motorbåtar (76 %), båtutrustning och tillbehör (60 %), båtelektronik och navigering (39 %) samt fiske (36 %). Intresset för fiske ökade med 6 % jämfört med föregående år. Segelbåtar intresserade 29 % av besökarna. I enkätens öppna kommentarer efterlystes särskilt segelbåtar och några båtmärken som saknades på mässan. Många önskade också att det fanns fler små och förmånligare båtar på mässan.

 

Båtbranschens företag är nöjda med evenemanget och anser att det är viktigt

 

Försäljningen på montrarna höll sig i linje med föregående år trots den svåra ekonomiska situationen. Av de utställare som svarade på enkäten ansåg 93 % att evenemanget var viktigt, och 89 % var nöjda med det. En del av företagen bokade redan under årets mässa monterplats till Vene 25 Båt-mässan. De främsta skälen till att delta i mässan var att upprätthålla och öka företagets varumärkeskännedom (80 %), möta nya kunder (79 %), träffa befintliga kunder (66 %) och göra försäljning i montern (55 %). Besökarna utgjorde en bra representation av de målgrupper som företagen försökte nå (84 %).

 

Besökarenkäten för Vene 24 Båt-mässan besvarades av 2098 besökare (jämfört med 2400 år 2023), medan 57 företag svarade på utställarenkäten (jämfört med 79 år 2023).

 

Helsingfors Mässcentrum arrangerade, på uppdrag av Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, norra Europas största båtmässa Vene 24 Båt den 9–18 februari 2024 på Helsingfors Mässcentrum. Nästa år ordnas Vene 25 Båt-mässan den 7–16 februari 2025 på Helsingfors Mässcentrum.

 

Bilder för användning i media finns på http://mediabank.messukeskus.com

Fotograf: Pekka Hannila.

 

Ytterligare information:

Finnboat rf, Jarkko Pajusalo, vd, tel. 040 673 4032, jarkko@finnboat.fi

Helsingfors Mässcentrum, kommunikationsexpert Teija Armanto, tel. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

 

www.venemessut.fi #venemessut

Följ båtmässan på Facebook: https://www.facebook.com/venemessut

och på Instagram: @venemessut

 

Suomi