Finnboat

Laadittu 22.2.2018
Viimeinen päivitys 18.3.2023

Rekisterinpitäjä

Venealan Keskusliitto Finnboat ry (0222458-5)
Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsinki
info@finnboat.fi 

Rekisterin nimi

Finnboatin tapahtuma-, asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jarkko Pajusalo
040 673 4032
jarkko@finnboat.fi

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ilmoittautumistietojen kerääminen vuosittaisiin Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n järjestämiin tapahtumiin  sekä näitä tapahtumia koskeva viestintä ja markkinointi sekä Finnboat News -lehden jakelu. 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on jäsenyys, asiakassuhde tai henkilön oma suostumus, jolloin tiedot on luovutettu yhteydenoton, kuten ilmoittautumisen, aineiston lataamisen tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. 

Mikäli olet antanut suostumuksen verkkosivujen käyttäjätietojen käyttämisestä markkinointitarkoituksiin, voimme käyttää tietojasi markkinoinnin ja tarjousten kohdentamiseen. Jos olet antanut luvan uutiskirjeen lähettämiseen tai tilannut uutiskirjeen erikseen, voimme käyttää tietojasi myös sinua kiinnostavan sisällön tarjoamiseen uutiskirjeessä. 

Rekisteriin kerättävät tiedot

  • Erilaiset tunnistetiedot, kuten antamasi sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Muut yksilöivät tiedot, kuten nimi ja yhteystiedot sekä mahdolliset tiedot yhteyshenkilön edustamasta yrityksestä 
  • Tiedot yhteydenotoista asiakaspalveluumme ja myyntiimme
  • Tiedot hankkimistasi palveluista ja tuotteista, kuten ilmoittautumisesta tapahtumiin näytteilleasettajaksi tai osallistujaksi 
  • Tiedot antamastasi tai perumastasi evästesuostumuksesta ja muista valinnoistasi 
  • Tiedot käyttäytymisestäsi verkkosivustollamme, esimerkiksi yksilöllinen eväste- tai laitetunniste, tiedot selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, oletetusta sijainnista käyttämäsi laitteen ip-osoitteen tai mobiililaitteen sijantietojen perusteella (mikäli olet sallinut sijaintitietojesi käsittelyn mobiililaitteellasi)

Osa evästeistä on välttämättömiä verkkosivuilla tarjoamiemme palveluiden vuoksi.

Evästeitä voit hallita evästeilmoitus-sivun kautta. 

Säännönmukaiset tietolähteet  

Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä rekisteröidyn omalla ilmoituksella esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen, ilmoittautumisen tai jäsenyyden / asiakkuuden rekisteröinnin yhteydessä. 

Rekisterin sisältämien tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle rekistereiden ylläpitoon tarvittavien tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä. Tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita.  

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.  

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää pyynnön virheen korjaamiseksi rekisterinpitäjälle. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Tietojen käsittelykieltoa koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietohin on pääsy vain Finnboatin ja palveluntarjoajien henkilökunnalla, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Tiedot on suojattu teknisin toimin ja pääsy niihin rajoitettu henkilökohtaisilla kirjautumistunnuksilla. 

Mahdolliset paperitulosteet kerätyistä tiedoista säilytetään suojatussa tilassa. Säilytysajan päätyttyä tulosteet tuhotaan asianmukaisella tavalla.  

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti asiakassuhteen, kuten jäsenyyden keston ajan tai 12 kuukauden ajan tietojen tallentamisesta. Uutiskirjeen tilaajat poistetaan rekisteristä mikäli uutiskirjettä ei ole avattu viimeisen 12 kuukauden aikana. 

English (UK)