Finnboat

Veneitä toimitettiin Finnboatin tilastointiin osallistuvien yritysten toimesta tammi-maaliskuussa 2007 kotimaahan 4206 kpl (+ 9,8%) ja vientiin 3919 kpl (+ 21,9 %).

Kotimaassa alle 6 m pituisia veneitä myytiin 3890 kpl (+ 20,3 %). 6 – 8 m:n luokassa toimitettiin 277 venettä (+ 22,5 %) ja yli 8 – 10 metrisiä veneitä 35 kappaletta (+ 84,2 %). Suurimmassa kategoriassa eli yli 10 metriset veneet toimitettiin 4 venettä (+ 400%). Kappalemääräiset luvut eivät sisällä purje-venemyyntiä, josta ei tässä vaiheessa vuotta ole tilastoja käytettävissä. Vuon-na 2006 uusia purjeveneitä (yli 30′) myytiin Suomessa yhteensä 135 kpl.

Veneviennissä toimitukset vastaavana aikana olivat seuraavat;

alle 6 m = 3039 kpl (+ 22,8 %)
6-8 m = 744 kpl (+ 25,2 %)
8-10 m = 106 kpl (+ 32,5 %)
Yli 10 m = 30 kpl (+ 66,7 %)

Tammi- maaliskuun tilastojen mukaan Norja jatkaa veneviennin ykkösmaana peräti 35,4 % osuudella (viennin arvo). Ruotsi on kakkosena (26 %), Iso-Britannia kolmantena (8,3 %), Italia neljäntenä (6%) ja Venäjä on noussut jo viidenneksi (4,6%). Kaikkiaan tilastointijaksona vietyjen veneiden arvo oli 56,5 miljoonaa euroa (+54%).

Tammi- maaliskuussa veneitä tuotiin arvolla mitattuna eniten Iso-Britanniasta. Kaikkiaan mittausjakson aikana veneitä tuotiin 476 kpl arvoltaan 14 milj. euroa (+115%).

Veneteollisuuden ja -kaupan liikevaihto vuonna 2006 oli noin 620 milj. euroa (alv 0%) Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdolla mitattuna. Tästä teollisuuden vienti oli noin 256 milj. euroa.

Perämoottorikauppa

Tammi- huhtikuu 2007 on sujunut perämoottorien tukkutoimitustilastojen mu-kaan edelleen positiivisissa merkeissä. Mittausaikana aikana toimitettiin kaikki-aan 16548 perämoottoria jälleenmyyjille. Tämä on 22,2 % enemmän kuin vas-taavana aikana vuonna 2006. Myydyistä koneista 70 % oli nelitahtisia tai ma-talapäästöisiä 2-T koneita.

Moottoripolttoöljyn eli ”löpön” verotuskäytäntö muuttuu 2008 alusta

EU:n Suomelle 1995 myöntämä poikkeus käyttää ns. matalasti verotettua ”lö-pöä” päättyy Suomessa ja kaikissa etua käyttäneissä EU-maissa. Suomessa muutos ajoittuu näillä näkymin vuoden 2008 alkuun.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jouko Huju
puh. 040-5509310
jouko@finnboat.fi

Finnish Marine Industries Federation Finnboat
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki
www.finnboat.fi

English (UK)