Finnboat

Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n syyskokous järjestettiin perjantaina 23.11. Kokkolassa. Paikalla oli toistasataa alan yrittäjää niin kaupan, teollisuuden kuin maahantuonninkin parista. Kokousten aikana käytiin laajasti eri työryhmissä läpi alan eri sektoreiden haasteita tuleville vuosille. Kokousväki vieraili lisäksi Linex-Boat Oy:n tehtailla Kälviällä.

Venealan hyvä vire kotimaassa jatkuu edelleen

Tammi- elokuun 2007 pien- ja moottorivenetilastot kappaleissa mitattuna osoit-tavat, että kaikkiaan tuona ajanjaksona veneitä on toimitettu kotimaahan 11060 kpl. Kokonaisuutena toimitettujen veneiden määrä kasvoi 10,1 % verrattuna vas-taavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna (luvut eivät sisällä kanootteja). Alle 6 metrisiä veneitä toimitettiin 10041 kpl( + 8,2 % ), 6 – 8 m veneitä toimitettiin 790 kpl (+ 23,4 % ) ja 8 – 10 metrin luokassa 181 venettä (+ 57,9 %). Suurimmassa kategoriassa eli yli 10 metriset veneet oli myös voimakasta kasvua ja näitä veneitä toimitettiin 50 kpl (+ 191 %). Luvut eivät sisällä purjevenemyyntiä, josta ei tässä vaiheessa vuotta ole tilastoja käytettävissä. Vuonna 2006 uusia purjeveneitä (yli 30′) myytiin Suomessa 137 kpl.

Veneviennissä edellisten vuosien kova työ kantaa hedelmää

Vuonna 2006 veneviennin arvo kasvoi 56%. Tullitilastoja vuodelta 2007 on saata-villa aikajaksolta tammi-heinäkuu ja luvut näyttävät kasvun edelleen jatkuvan vauhdikkaasti. Tullitilastojen mukaan mainittuna aikana veneitä vietiin 185 milj. (+ 31,6 %) euron arvosta, yhteensä 10062 kpl (+14,5 %).

Veneviennin kuusi suurinta maata tammi-heinäkuussa olivat:

Norja 53,2 milj. Eur/3406 kpl
Ruotsi 38,3/3362
UK 22/164
Venäjä 14/487
Italia 10,6/552
USA 7,7/19

Yli miljoonan euron vientimaita olivat lisäksi Saksa, Tanska, Hollanti, Viro, Grönlanti, Kreikka ja Irlanti.

Venetuonnissa kasvu jatkuu myös

Tammi-heinäkuussa 2007 veneitä tuotiin arvolla mitattuna eniten Iso-Britanniasta (8,4 milj. Eur). Seuraavana ovat Ruotsi (6,7 milj. Eur) sekä Ranska (5,9 milj. Eur) Kappaleissa mitattuna veneitä tuotiin eniten Ruotsista (434 kpl). Kaikkiaan tilastointijakson aikana veneitä tuotiin 2003 kpl (+ 7,6 %) kpl arvoltaan 45,7 milj. Eur. ( + 83,3 %).

Perämoottorikaupassa ensimmäistä kertaa tilastoidussa historiassa (vuodesta 1965) on ylitetty 30.000 kappaleen raja

Perämoottorien tukkutoimitusmäärät kasvoivat yhtälailla poikkeuksellisen pal-jon. Tilastot ovat valmiit tammi-lokakuulta ja kappalemääräisesti kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon on ollut 15,4 %. Yhteensä koneita on toimitettu 31179 kpl. Tässä on tärkeää huomioida, että kolmansiin maihin – lähinnä Venäjälle ja Baltiaan – on toimitettu 8231 konetta, joka on 26,4 % kokonaistoimituksista. Myydyistä koneista 72 % oli nelitahtisia tai matalapäästöisiä kaksitahtiko-neita.

Veneteollisuuden ja kaupan liikevaihto vuonna 2006 oli noin 602 milj. euroa (alv 0%) Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdolla mitattuna. Tästä teollisuuden vienti oli noin 256 milj. euroa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jouko Huju (040-550 9310, jouko@finnboat.fi )
Finnish Marine Industries Federation Finnboat
Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsinki
www.finnboat.fi

English (UK)