Finnboat

Kun yksityishenkilöt yleensä ostavat tavaraa toisista EU-maista, he maksavat hankinnoistaan ostomaan arvonlisäveron. Poikkeuksena tähän ovat uudet kuljetusvälineet eli autot, moottoripyörät, veneet ja lentokoneet, jotka verotetaan aina siinä maassa, missä niitä käytetään, joten niihin sovelletaan erityissäännöksiä. Ostajan kansallisuudella tai kotipaikalla ei ole merkitystä.

Veneiden kohdalla tässä tarkoitetaan yli 7,5 metriä pitkiä vesikulkuneuvoja. Alle 7,5 m:n veneissä sovelletaan normaaleja arvonlisäverosääntöjä eli kuluttaja maksaa veron ostomaahan. Kuluttaja voi hankkia uuden yli 7,5 m veneen arvonlisäverotta ostomaasta mutta hänen täytyy kuitenkin aina maksaa arvonlisävero siihen maahan missä hän ryhtyy käyttämään venettä. Veron määrä Suomessa on 22 prosenttia siitä kuljetusvälineen ostohinnasta, jonka myyjä veloittaa ostajalta. Hintaan luetaan tällöin kaikki ne erät, joista myyjä on ostajaa laskuttanut. Esimerkiksi, jos veneen ostohinta on 20 000 euroa, veron määrä on 4 400 euroa.

Siis esimerkiksi suomalainen yksityishenkilö, joka ostaa uuden, yli 7,5 m veneen toisesta jäsenvaltiosta, on velvollinen maksamaan siitä arvonlisäveron Suomeen. Jos hän ei maksa veroa ajoissa, se maksuunpannaan hänelle ja verolle määrätään veronlisäystä ja veronkorotusta. Jos yksityishenkilö kuitenkin on maksanut myyjälle ostomaan arvonlisäveron, hänen on otettava yhteyttä myyjään. Hänen on esitettävä myyjälle näyttö siitä, että myynti olisi tullut olla veroton ja pyydettävä myyjää palauttamaan tämä vero.

Tämä verotuskäytäntö on voimassa uusille veneille. Verottajan kannalta vene on uusi kun se on myyty enintään kolme kuukautta sen jälkeen, kun se ensimmäisen kerran otettiin käyttöön tai sillä on ajettu tai purjehdittu enintään 100 tuntia. Vene on uusi kun jompikumpi edellytys on voimassa. Esimerkiksi purjevene on edelleen uusi kuljetusväline, jos se on otettu käyttöön kuusi kuukautta sitten ja sillä on ajettu tai purjehdittu 80 tuntia. Rekisteröitävät kuljetusvälineet katsotaan otetuksi käyttöön sinä päivänä, jolloin ensirekisteröinti on tehty. Jollei rekisteröintivelvollisuutta ole, ratkaisevaa on se ajankohta, jolloin valmistaja on toimittanut kuljetusvälineen sen ensimmäiselle ostajalle tai valmistaja on ottanut sen esittelykäyttöön.

Esimerkki 1: Yksityishenkilö ostaa purjeveneen Saksasta kesäkuussa 2008. Purjevene on ensimmäisen kerran otettu käyttöön 1.11.2007 Purjeveneellä on ajettu ja purjehdittu 70 tuntia. Myyjä toimittaa purjeveneen ostajalle ja laskuttaa ostajaa kesäkuussa 2008. Purjevene on uusi ja ostajan on suoritettava arvonlisäveroa purjeveneen ostosta. Vero on ilmoitettava ja maksettava verovirastolle viimeistään 15.8.2008.

Arvonlisäveroa ei tarvitse suorittaa sellaisen veneen ostosta, jonka rungon suurin pituus on vähintään 10 metriä ja joka ei ole rakenteeltaan pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettu.

Lisää tietoa löytyy verohallituksen julkaisusta 180 ”Yksityishenkilö ostaa uuden kuljetusvälineen toisesta EU-maasta”. Ohje löytyy verohallinnon Internet-sivuilta www.vero.fi, vero-ohjeet, arvonlisäverotus, Eräitä ohjeita yksityishenkilöille.

Yhteisöhankinnasta suoritettavasta arvonlisäverosta saa lisätietoa valtakunnallisesta arvonlisäveron puhelinpalvelusta 020 697 014.

English (UK)