Finnboat

Uutiskirjeen sisältö:
1 Alueseminaari: Pietarsaari 11. – 12.12.
2 Kuopion alueseminaarin 3.11.
3 Toinen tutkimusorganisaatioille suunnattu hakukierros käynnistynyt
4 Uusia projektipäätöksiä
5 Kansainvälisiä tapahtumia
6 ICOMIA:n ympäristöasioiden johtaja Mr. Eivind Amble vieraili Suomessa
7 Matti Evola uudeksi ohjelmapäälliköksi 2.1.2009
8 Tulevia tapahtumia: Vuosiseminaari 12.2.2009 Helsingissä

1 Alueseminaari Pietarsaaressa 11. – 12.12.

Paikka: Ammattioppilaitos Optima, Puutarhakatu 30, Pietarsaari

Tervetuloa Vene-ohjelman alueseminaarisarjan vuoden viimeiseen seminaariin Pietarsaareen 11.- 12.12. kuulemaan ja keskustelemaan Vene-ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista, hankkeista ja verkottumaan alan muiden organisaatioiden kanssa.

Ohjelma, aikataulu ja ilmoittautuminen seminaariin Vene-ohjelman sivustolla: www.tekes.fi/vene.

Ohjelma on osittain ruotsiksi.

Ilmoittaudu mukaan seminaariin viimeistään 8.12.!
Seminaari on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

2 Kuopion alueseminaari 3.11.

Kuopion alueseminaarissa ohjelmapäällikkö Vesa Kojola kertoi aluksi tavoitteista ja että vuonna 2009 fokuksessa ovat erityisesti pk-yritykset ja osaamiskeskukset.

Bella-Veneet Oy:n toimitusjohtaja Raimo Sonninen piti venealan ajankohtaisiin haasteisiin vastaavan esityksen. Hän totesi, että nykyveneen tulee olla kuluttajaa palveleva, virheetön jo tehtaalta lähtiessään ja helppokäyttöinen. Nyt eletään haasteellisia aikoja ja on pidettävä mielessä, että kuluttaja on numero 1. Kilpailu tulee kiristymään alalla. Yrityksille on tärkeää luoda toimiva yhteistyöverkosto ympärilleen, ja tähän Bella-Veneet Oy on järjestelmällisesti pyrkinyt.

Kuopion alueseminaarin 3.11. esitysaineisto www-sivuilla.
www.tekes.fi/vene

3 Toinen tutkimusorganisaatioille suunnattu hakukierros käynnistynyt

Tutkimusorganisaatioille on avattu Vene-ohjelman toinen hakukierros. Tekes pyytää toimittamaan haun painopistealueisiin sopivat hakemukset 6.2.2009 klo 16.00 mennessä.

Vene-ohjelman julkisen tutkimuksen projektien toinen hakukierros on käynnistynyt. Haku koskee tutkimusorganisaatioita. Yritykset voivat hakea tutkimus- ja kehitysprojekteillaan ohjelmaan jatkuvasti.

Haun painopistealueet:
Tutkimusorganisaatioiden hankkeiden tulee tässä haussa kohdistua pääsääntöisesti seuraaviin teemoihin:

VISIONÄÄRISET KILPAILUTEKIJÄT VENEALALLA
Tulevaisuuden visio veneilyn ja sen palveluiden tarpeista.
Muotoilun ja uuden teknologian mahdollisuudet.
Ympäristömyötäiset innovaatiot ja toimintatavat.

UUSIEN MARKKINA-ALUEIDEN HAASTEET
Asiakas- ja markkinatiedonkokoaminen ja hyödyntäminen.
Markkina-aluelähtöinen muotoilu ja tuotekehitys.
Logistiikkamallit.

LAADUKAS TUOTANTO- JA PALVELUKETJU
Suunnittelun, tuotannon, jakelun ja huollon uudet järjestelyt ja liiketoimintamallit.
Laadunvalvonta tuotannossa, komponenteissa ja asennuksissa.

VENEIDEN ENERGIAJÄRJESTELMÄT
Niukkojen energiaresurssien hallinta ja eri järjestelmien integrointi.
Hybridijärjestelmät propulsioon, sähkönkulutukseen ja energiantuottoon.
Uudet sähköntuottotavat, polttoaineet ja akkujärjestelmät.

UUSIEN MATERIAALIEN JA VALMISTUSTEKNIIKOIDEN KÄYTÖN OPTIMOINTI
Materiaaliteknisen osaamisen lisääminen ja uusien materiaalien käyttöönottoa estävien pullonkaulojen ratkaiseminen.
Materiaalien ja valmistuksen ympäristömyönteisyys.

UUDET RUNKOMUODOT
Nopeiden veneiden kulkuvastuksen pienentäminen ja energiataloudellisuuden parantaminen.

Myös muita aiheita voidaan esittää, mikäli näillä on vahva yrityssitoutuminen ja venealaa eteenpäin vievä aihepiiri.

Haettavien projektien kesto on enintään vuoden 2011 loppuun. Tekes on varautunut rahoittamaan tutkimuslaitoksien projekteja 1,0 miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakoulujen projekteja tutkimushankkeita 0,5 miljoonalla eurolla vuonna 2009.

Edellisen lisäksi myös EAKR-rahoitusta (Euroopan aluekehitysrahasto) voidaan kohdentaa erityisesti soveltavaan tutkimukseen niissä maakunnissa, joissa sitä on käytettävissä.

Hakuprosessi
Normaalien Tekesin hankearviointikriteerien lisäksi tutkimushaun hankkeiden arvioinnissa sovelletaan seuraavia ohjelmakohtaisia kriteerejä:

Tutkimusprojektien valinnassa edellytetään 1) kansainvälistä yhteistyötä joko itse projektissa tai kansainvälisyyden osoittamista tutkimusryhmän kansainvälisen projektisalkun avulla, tai vaihtoehtoisesti 2) vahvaa kotimaista yhteistyötä vähintään kahden tutkimuslaitoksen välillä.

Yritysten sitoutuminen tutkimusprojekteihin, uudet oivallukset ja parannukset perusteknologioihin ovat keskeisiä kriteereitä.

Hankkeilta edellytetään vähintään 5 %:n yritysrahoitusosuutta. Tekesin tuki hankkeille on enintään 60 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Etusijalla ovat sellaiset projektit, joissa on selkeä yrityssitoutuminen.

Hankkeilta edellytetään selkeää suunnitelmaa tulosten hyödyntämisestä yritysten liiketoiminnan kehittämisessä joko lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä.

Rahoituspäätökset tehdään huhtikuun kuluessa.

Hakemukset
Tutkimushankkeiden hakemukset tulee toimittaa Tekesiin 6.2.2008 klo 16:00 mennessä sähköisellä hakemuslomakkeella https://hakemus.tekes.fi/rahoitushakemus/

Yritysrahoitusosuutta voidaan täydentää 20.3 asti, ellei rahoitusta oloe saatu varmistettua 6.2 mennessä. Täydennystarpeesta tulee keskustella Tekesin edustajan kanssa.

Lisätietoja
Matti Evola
Ohjelmapäällikkö (2.1.2009 alkaen)
Tekes
Puh. 050 557 7835
matti.evola@tekes.fi

Markku Hentinen
Ohjelman koordinaattori
VTT
Puh. 040 552 6212
markku.hentinen@vtt.fi

4 Uusia projektipäätöksiä

Yritysprojekti:

Wallas-Marin Oy: Termosähköinen monikäyttöliesi

5 Kansainvälisiä tapahtumia

METS

Amsterdamin jokavuotinen Marine Equipment Trade Show eli METS tarjosi taas tänä syksynä valtavan valikoiman osia, tarvikkeita, materiaaleja ja menetelmiä veneteollisuuden käyttöön. Näytteilleasettajia oli yhteensä yli 1200 (ennätysmäärä), joista kuusi Suomen paviljongissa. Messuilla myönnetään ns. DAME-tunnustuksia (Design Award METS) innovatiivisimmille uutuuksille eri tuotekategorioissa. Tänä vuonna voittajaksi julistettiin Steyr Motors GmbH:n hybridipropulsiojärjestelmä, jossa sähkömoottori-generaattoriyhdistelmä on integroitu kompaktisti dieselmoottorin ja merivaihteen väliin.

METS:n yhteydessä järjestetään paljon kokouksia ja erityyppisiä seminaareja. Global Superyacht Forum ja joka toinen vuosi järjestettävä International HISWA Symposium on Yacht Design and Yacht Construction ovat näistä merkittävimpiä. ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) järjestää omien komiteoidensa kokoukset METS:n yhteyteen, samoin ISO:n standardointityöryhmät kokoontuvat ko. aikaan Amsterdamissa. Nämä yhdessä tekevät METS:stä Euroopan merkittävimmän venealan ammattilaisille suunnatun tapahtuman.

Superjahteja rakentavat veistämöt ja telakat ovat edelleen täystyöllistettyjä pitkän tilauskantansa takia. Sen sijaan monet muut olivat luonnollisesti huolestuneita markkinoiden kehittymisestä ja etsivät uusia markkinoita tuotteilleen. Mm. komposiittimateriaalien toimittajat olivat tyytyväisiä tuulivoimaloiden lapojen markkinoista.

HISWA-symposium

Hollannin venealan keskusliitto HISWA, venealan tarvikemessut METS ja Delftin teknillinen korkeakoulu järjestivät symposiumin ?Yacht Design and Yacht Construction? Amsterdamissa 17.-18.11.21008. Ohjelmassa oli 12 esitelmää, joissa käsiteltiin pääosin suorituskykyä, mutta myös rakenteita ja yleissuunnittelua.

Ympäristönäkökulma oli esillä useassa esitelmässä. Hybridipropulsion edut ja haitat olivat esillä lähinnä superjahtien kannalta. TNO:ssa tehty elinkaaritarkastelu toi esiin mielenkiintoisia lukuja mm. runkomateriaalin ympäristövaikutuksista, vaikka selvitys koski melko suurta alusta. Ilmavoitelun käyttö rungon kitkavastuksen pienentämiseen oli myös esillä.

Purjeveneiden suorituskykyä ennustavaa VPP-menetelmää oli sovellettu eri menetelmistä äärilaitojen venetyyppeihin – toisaalta traditionaaliseen hollantilaiseen ?Skûtsjeen? ja toisaalta kantosiivelliseen Moth-jollaan. Kehitystyötä on viime aikoina tehty sekä Southamptonin yliopistossa (aerodynamiikkamalli) että Delftissä (dynamikkamalli).

IBEX

USA:ssa METS:ä muistuttava International Boatbuilders? Exhibition and Conference (IBEX) järjestettiin tänä vuonna lokakuun alussa Miamissa. Tapahtuma painottuu veneenrakennuksen materiaaleihin ja valmistusmenetelmiin, tarvikkeita on esillä vähemmän kuin METS:ssä.

IBEX:n parasta antia ovat käytännönläheiset seminaarit, joita oli tarjolla yhteensä peräti 55 kpl yhdeksässä rinnakkaisessa sessiossa. Sessioiden otsikot olivat Design and Engineering, Design and Engineering/Composites, Composite materials and methods, Wood & metal, Survey & repair, Marine systems, Boatyard & marina operations, Education, training and workforce development, sekä Manufacturing management. Lisäksi ulkona teltoissa olleet ?hands on?- esitykset komposiittivalmistuksesta olivat hyvin toteutettuja ja suosittuja. Erityisesti materiaalitoimittaja Composites Onen kokoama esitys suljetun muotin menetelmistä (Light Resin Transfer Molding (Light RTM), Vacuum Infusion Process (VIP), ja Closed Cavity Bag Molding (CCBM)) oli vakuuttavasti tehty ja erinomaisesti esitetty.

6 ICOMIA:n ympäristöasioiden johtaja Mr. Eivind Amble vieraili Suomessa

ICOMIA:n, International Council of Marine Industry Associations, ympäristöasioiden johtaja, venesuunnittelija Eivind Amble vieraili 5.11. Suomessa. Hän tutustui Tekesin Vene-ohjelmaan ja erityisesti sen tutkimusprojektiin ”Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla – Sustainable boating” VTT:n tutkimushallissa Espoossa. Mr. Eivind Amble piti tutkimusprojektia kansainvälisenä edelläkävijänä venealan ympäristöasioissa.

Kuva

7 Matti Evola uudeksi ohjelmapäälliköksi 2.1.2009

Matti Evola Tekesistä aloittaa Vene-ohjelman uutena ohjelmapäällikkönä 2.1.2009. Hän on toiminut aiemmin Vene-ohjelman Etelä-Suomen edustajana ohjelmatiimissä.

Vesa Kojola siirtyy Pohjanmaan TE-keskuksen osastopäälliköksi, mutta jää Vene-ohjelman Tekes-tiimiin. Kiitämme Vesaa Kojolaa ohjelman valmistelutyöstä ja ohjelmapäällikkönä toimimisesta tähän asti.

8 Tulevia tapahtumia: Vene-ohjelman vuosiseminaari 12.2.2009 Helsingissä

Vene-ohjelman vuosiseminaari pidetään torstaina 12.2.2009 Helsingin Messukeskuksessa Vene09-messujen yhteydessä. Asiasta lähetetään lisätietoa myöhemmin.

Terveisin
Vene-ohjelman koordinaattori
Markku Hentinen
VTT
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
Puh. 040 552 6212

English (UK)