Finnboat

Tutkimusorganisaatioille on avattu Tekesin Vene-ohjelman kolmas hakukierros.
Tekes pyytää toimittamaan haun painopistealueisiin sopivat hakemukset
8.2.2010 klo 16.00 mennessä.

Tutkimusorganisaatioiden hankkeiden tulee tässä haussa kohdistua pääsääntöisesti seuraaviin teemoihin:

Uudentyyppisten runkomuotojen ja -konseptien suunnittelu

 • Laaja käyttöprofiili ja riittävä suorituskyky
 • Vakavuuden ja merikelpoisuuden asettamat reunaehdot
 • Esim. trimmitasojen tai adaptiivisten rungon osien antamat optimointimahdollisuudet

Palvelukonseptit valmistus-myynti-käyttö-huolto-korjaus-satama -toiminnoille

 • Eri toimintamallien edut/haitat/edellytykset
 • Volyymit, menestystekijät ja tarvittava teknologia?
 • Verkostoitumis-, osaamis- ja työkalutarpeet

Veneilyn trendit

 • Kansainvälisen markkinatiedon hankinta ja soveltaminen venealalla
 • Veneilyn lisäämisen taustat ja keinot ei-veneilijöiden keskuudessa

Venevalmistuksen tehokkuuden kehittäminen

 • Uudet menetelmät ja konseptit
 • Uudet järjestelyt ml. logistiikka, investoinnit, ympäristövaatimukset

Monikäyttöiset venekonseptit ja sisustukset

 • Homehtumattomat ja/tai likaantumattomat pinnat
 • Veneen sisäilmasto ja energiatalous
 • Kevyet sisustusosat ja laipiot, niiden modulointi ja kokoonpano

Veneiden mitattavat ominaisuudet

 • Suorituskyky, kulutus, melu, dimensiot, merikelpoisuus jne.
 • Venetestauksen standardit

Myös muita aiheita voidaan esittää, mikäli näillä on vahva yrityssitoutuminen ja venealaa eteenpäin vievä aihepiiri. Tekes on varautunut rahoittamaan tutkimuslaitoksien projekteja 1,0 miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakoulujen projekteja tutkimushankkeita 0,5 miljoonalla eurolla vuonna 2010.

Edellisen lisäksi myös EAKR-rahoitusta (Euroopan aluekehitysrahasto) voidaan kohdentaa erityisesti soveltavaan tutkimukseen niissä maakunnissa, joissa sitä on käytettävissä.

Hakuprosessi

Normaalien Tekesin hankearviointikriteerien lisäksi tutkimushaun hankkeiden arvioinnissa sovelletaan seuraavia ohjelmakohtaisia kriteerejä:

Tutkimusprojektien valinnassa edellytetään:
1) kansainvälistä yhteistyötä joko itse projektissa tai kansainvälisyyden osoittamista tutkimusryhmän kansainvälisen projektisalkun avulla, tai vaihtoehtoisesti
2) vahvaa kotimaista yhteistyötä vähintään kahden tutkimuslaitoksen välillä.

Yritysten sitoutuminen tutkimusprojekteihin, uudet oivallukset ja parannukset perusteknologioihin ovat keskeisiä kriteereitä.

Hankkeilta edellytetään vähintään 5 %:n yritysrahoitusosuutta. Tekesin tuki hankkeille on enintään 60 % hyväksyttävistä kustannuksista. Etusijalla ovat sellaiset projektit, joissa on selkeä yrityssitoutuminen.

Hankkeilta edellytetään selkeää suunnitelmaa tulosten hyödyntämisestä yritysten liiketoiminnan kehittämisessä joko lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä.

Rahoituspäätökset tehdään huhtikuun kuluessa.

Hakemukset

Tutkimushankkeiden hakemukset tulee toimittaa
Tekesiin 8.2.2010 klo 16:00 mennessä sähköisellä hakemuslomakkeella https://hakemus.tekes.fi/rahoitushakemus ja http://www.tekes.fi/fi/community/Tutkimusrahoitus/650/Tutkimusrahoitus/1575

Yritysrahoitusosuutta voidaan täydentää 12.3. asti, ellei rahoitusta ole saatu varmistettua 8.2. mennessä. Täydennystarpeesta tulee keskustella Tekesin edustajan kanssa.

Lisätietoja:

Matti Evola
Ohjelman päällikkö
Tekes
Puh. 050 557 7835
matti.evola(at)tekes.fi

Markku Hentinen
Ohjelman koordinaattori
VTT
Puh. 040 552 6212
markku.hentinen(at)vtt.fi

English (UK)