Finnboat

Uutiskirjeen sisältö:

1 Vene-ohjelman toisen tutkimushaun rahoituspäätöksiä tehty
2 Venetekniikkapäivä – Finnboatin kansallisen teknisen komitean kokous 14.4. Tampereella
3 Vuosiseminaari

1 Vene-ohjelman toisen tutkimushaun rahoituspäätöksiä tehty

Tekes myönsi kokouksessaan 19.3. rahoituksen seuraaville uusille tutkimushankkeille:

Energiatehokkaat propulsiokäytöt; Metropolia ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto
Tutkimus keskittyy sähköpropulsiooon ja sen säätöjärjestelmiin.

Visio 2025: Tulevaisuuden venepalvelut; Aalto-korkeakoulu
Visio 2025 -hankkeen jatko keskittyy ei-veneilijöiden tarpeiden tunnistamiseen.

Modulaarisuudella tehokkuutta venerunkojen valmistukseen; Lappeenrannan tekninen yliopisto
Tutkimuksessa kehitetään Al-venekonstruktioita robottivalmistusystävällisiksi mm. modulaarisella kiinnitintekniikalla.

Liimatun lujitemuovipalkiston vaatimukset ja tarkastusmenetelmät; VTT
Tutkimuksessa kehitetään menetelmiä liimattujen jäykistepalkkien kiinnityslujuuden varmistamiseksi ja reklamaatioiden välttämiseksi tuotannossa.

Lisäksi viisi hanketta jätettiin pöydälle, koska yritysten osallistumissitoumuksia ei vielä ollut niissä riittävästi.

2 Venetekniikkapäivä – Finnboatin kansallisen teknisen komitean kokous 14.4. Tampereella

Järjestämme Vene-ohjelman venetekniikkapäivän keskiviikkona 14.4. Päivä toimii samalla Finnboatin kansallisen teknisen komitean kokouksena. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti tekniselle henkilöstölle. Toivomme, että viette seminaarista viestiä eteenpäin organisaatiossanne.

Paikka: VTT, osoite Tekniikankatu 1, Tampere, Hervanta; neuvotteluhuone A128-129 Näsi&Neula

Alustava ohjelma:

9:30 Venealan tilanne ja Tekesin Vene-ohjelman rooli uudessa nousussa. Jouko Huju, Finnboat
10:00 Huvivenedirektiivin muutoksen tilanne. Tom Wilenius, TraFi
10:30 ICOMIA:n teknisen komitean ja ympäristökomitean ajankohtaiset asiat. Markku Hentinen, VTT
11:15 ISO-standardien äänestyskierrokset ja niihin vaikuttaminen. Juhani Pappila, TraFi / Karl-Johan Furustam, VTT
11:45 Lounas
12:30 Ajankohtaista standardien revisioista: Vakavuusstandardi (suuret kaukalot), paloturvallisuusstandardi
13:30 Tekesin Vene-ohjelman uudet tutkimushankkeet. Markku Hentinen, VTT
14:00 Kahvi
14:30 TULVA-hankkeen välituloksia. Ari Haapanen, KyAMK
15:15 HILVE-projektin tulosten jalkauttaminen. Hannu Nykänen, VTT
16:00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 9.4.

Ilmoittautuminen ja tilaisuuden päivitetty ohjelma ohjelman sivuilla

http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/Veneteollisuus/fi/system/tapahtuma.html?id=2899&nav=Tapahtuma

3 Vuosiseminaari

Vene-ohjelman vuosiseminaari pidettiin 18.2.2010 Haaga-Heliassa Helsingissä.
Kokopäiväiseen seminaariin saapui lähes 150 venealan ammattilaista.

Ohjelmapäällikkö Matti Evola Tekesistä painotti seminaarin avauspuheessaan, että Vene-ohjelmassa verkostojen synnyttäminen yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä on tärkeä. Tässä ohjelmassa on hyvät mahdollisuudet ja aikaa verkottautua, sillä ohjelma kestää neljä vuotta.
Ohjelman kautta yritykset saavat aikaiseksi parempia veneitä ja palveluja. Kun parhaat osaajat ovat mukana kehityksessä, voidaan kasvattaa myyntiä, saada parempi kilpailuasema ja lisätä kannattavuutta. Näin varaudutaan parhaiten taantuman jälkeiseen aikaan.

Lisää yrityksiä tarvitaan mukaan ohjelmaan sekä yritys- että tutkimusorganisaatiohankkeisiin.

Ohjelman koordinaattori Markku Hentinen VTT:ltä totesi, että ohjelmaa käynnistettäessä markkinatilanne venealalla oli täysin toinen. Alalla eletään parhaillaan murrosvaiheessa, ja uudistukset ovat välttämättömiä. Suomalaisen venealan nousu taantumasta ja pysyminen kansainvälisesti kilpailukykyisenä tapahtuu panostamalla uusien tuotteiden ja palveluiden monipuoliseen kehitykseen.

Toimitusjohtaja Kim Örthén, Marine, Center Finland Oy totesi, että Vene-ohjelma on ainutlaatuinen kansainvälisen mittapuunkin mukaan, ja sitä kannattaa hyödyntää monipuolisesti kehitystyössä ja hyödyntää tutkimushankkeista saatavaa uutta tietoa.

Tutkimushankkeiden esittely
Markku Hentinen kertoi, että pidemmälle ehtineistä, vuonna 2008 käynnistyneistä tutkimushankkeista on tulossa erilliset tulosseminaarit vielä myöhemmin.
Seuraavien tutkimushankkeiden tilalannekatsaukset esiteltiin seminaarissa:

 • ALVENE – Alumiiniveneen hitsauksen automatisointi. Esa Hiltunen, LTY
 • HILVE – Hiljaiset veneet. Hannu Nykänen, VTT

Julkaisu: Hiljaiset veneet – Yhteenveto ja johtopäätökset, Hannu Nykänen, Antti Lankila, Jarkko Keinänen & Simo-Pekka Simonaho, VTT TIEDOTTEITA 2516, 2009 (HILVE-hanke)
$LIITE_1
ja lehdistötiedote: Moottoriveneiden sisätilamelua voidaan vähentää, Valmistajat ja VTT kehittävät hiljaisempia veneitä

 • LM-palkki – Lujitemuovisten jäykistepalkkien rakennesuunnittelu sarjatuotannossa. Aki Vänttinen, VTT
 • PROBOAT – Tulevaisuuden konseptit ja materiaalit veneiden valmistusprosesseissa. Vuorinen, Centria
 • VETOMO – Venealan toimialatutkimus ja modulaarisuuden mahdollisuuksien kartoitus. Tero Vuorinen, VY ja Thomas Westerholm, Åbo akademi

Julkaisu: Ui tai uppoa – Toimialatutkimus Suomen venealasta, Tero Vuorinen & Tero Kurki, Vaasan yliopisto 2010 (VETOMO-hanke)

Lyhyet yhteenvedot myös seuraavista projekteista esitettiin:

 • Sustainable boating – ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla (VTT) ja
 • TULVA – Tulevaisuuden veneala (KyAMK)

Venealan näkymät
Toimitusjohtaja Jouko Huju, Venealan Keskusliitto Finnboat ry:stä kertoi vuoden 2009 tilastojen pohjalta, että venealan vientiin menee edelleen 75 % tuotannosta. Norja ja Ruotsi olivat tärkeimmät vientimaat. Kaikkiaan vientimaita viime vuonna oli 38.

Finnboatin jäsenkunnan liikevaihdossa vuonna 2009 oli laskua edellisvuoteen verrattuna 40 prosenttia. Mutta huomioitavaa on, että alalla ei käytännössä ole ollut konkursseja. Huju painotti myös, että palvelun %-osuus liikevaihdosta on selvästi kasvanut. Lopuksi hän totesi, että veneala on lähdössä nyt nousuun!

Uudet osaamistarpeet ja avoimen innovaation konsepti
Toimitusjohtaja Marjo Keiramo, Baltic Yachtsilta kertoi oman organisaationsa uusien osaamistarpeiden ja avoimen innovaation konseptista case: DY, jossa innostuksella ja avoimin mielin innovoitiin uutta purjelaivaa. Avoimessa innovoinnissa yhdistettiin huippuosaamista STX Europen Turun ja Baltic Yachtsin Pietarsaaren telakoiden välillä.

Marjo Keiramo totesi, että uuden liiketoiminnan kehittäminen ja uusien tuotteiden markkinointi tapahtuu perinteisesti yrityksen sisällä. Avoimessa innovaatiossa yrityksen sisäisiä ja ulkoisia ideoita ja kaupallistamistapoja yhdistetään uusien teknologioiden kehittämisen edistämiseksi.

Keiramo painotti, että on osattava heittää ennakkoluulot pois ja aito innostus on tärkeää. Lisäksi tarvitaan luottamusta, kunnioitusta, osaamista, selkeä päämäärä, selkeä työnjako eri osapuolten välillä, aikataulun noudattamista, markkinointi- ja viestintäsuunnitelman noudattamista, selkeät pelisäännöt ja yhteistyösopimuksen noudattamista sekä toimivat kemiat = paras tiimi!

Tuoreita, vuonna 2009 käynnistyneitä, tutkimushankkeita esiteltiin seuraavasti:

 • API & RTM – Tuotantotehokkuuden, pinnan laadun ja rakenteiden kehittäminen suljetun muotin valmistusmenetelmissä. Veikko Äikäs, MAMK
 • Better produts in time – Parempia tuotteita oikeaan aikaan. Pentti Jäntti, TuAMK
 • VISIO 2025 – Palvelutoiminta venealan liiketoiminnan kehityksen keskiössä. Kaapo Seppälä, Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus ja Paavo Häppölä Aalto yliopistosta
 • BoatMGT. Nestemäisillä biopolttoaineilla toimiva mikrokaasuturbiinigeneraattori veneilykäyttöön. LTY
 • GreenLine 2012. Biokuitupohjaiset materiaalit venekäyttöön. LTY
 • Peräpeili – Liukuvan veneen peräpeilivoimat. VTT
 • VENE-ENE. Veneiden uudet energiajärjestelmät. VTT, VY
 • Älykkäät veneet. Metropolia, TTY

SEMINAARIMATERIAALIT JA TUTKIMUSHANKKEIDEN PROJEKTIKUVAUKSET:

Saatavilla olevat vuosiseminaarimateriaalit löytyvät ohjelman sivuilla suomeksi.
http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/Veneteollisuus/fi/system/uutinen.html?id=5159&nav=Uutisia

Tutkimushankkeiden päivitetyt projektikuvaukset löytyvät Vene-ohjelman vuosikatsauksesta 2009.
$LIITE_2

Terveisin
Vene-ohjelman koordinaattori
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
Puh. 040 552 6212

English (UK)