Finnboat

LEHDISTÖTIEDOTE 8.2.2013
Vapaa julkaistavaksi 8.2.2013 klo 10.00

Kotimaan venemyynti

Kotimaan venekaupan liikevaihto laski vuonna 2012 päätyen 104,1 milj. euroon
(-20,7 %). Pien- ja moottoriveneiden tukkutoimitustilastojen valossa kappalemääräisesti tilanne näyttää seuraavalta:

alle 6 m 8289 (+9 %)
6-8 m 568 (-15 %)
8-10 m 54 (-36 %)
yli 10 m 28 (+33 %)

Tilastot koskevat Finnboatin pien- ja moottorivenetilastointiin osallistuvia yrityksiä.

Purjeveneiden kokonaisrekisteröinti Suomessa (yli 20 jalkaiset veneet) Suomessa päätyi 79 veneeseen, joka on 14 % vähemmän kuin vuonna 2011. Tuontiveneet hallitsevat edelleen purjevenemarkkinoita ja niiden osuus on 93 %. Eniten myytiin veneitä kokoluokassa 34-40 jalkaa.

Kaiken kaikkiaan vuonna 2012 maistraattien ylläpitämään venerekisteriin (veneet, joissa yli 20 hv moottori tai yli 5,5 m pituiset vesikulkuneuvot) kirjattiin 3926 venettä
(-13,4 %).

Venevienti

Veneviennin laskutuksen arvo vuonna 2012 oli yrityksiltä saadun tiedon mukaan 178,7 milj. euroa, jossa muutosta vuoteen 2011 verrattuna oli -2,9 %.
Viennin osuus veneteollisuutemme kokonaistuotannosta nousi hieman vuonna 2012 ja oli 71,3 %. Vientilaskutuksesta purjeveneiden osuus vuonna 2012 oli 35,7 %.

Tullitilastoja vuodelta 2012 on saatavissa vasta tammi-lokakuulta ja siten varsinaisesti rajan yli kulkeneiden veneiden määrä koko vuoden osalta ei ole vielä tiedossa. Tammi- lokakuun vientitilasto kymmenen suurimman kohdemaan osalta näyttää seuraavalta:

Country Kpl milj. euroa  
Norway 2120 33,4 (-6,4 %)
Sweden 1633 24,3 (-43,0 %)
Brittiläiset Neitsytsaaret 6 16,9  
Venäjä 589 13,0 (-8,2 %)
Switzerland 62 11,0  
Caymansaaret 1 8,6  
Netherlands 57 5,8 (+913,0 %)
U.S. 31 4,5 (+63,0 %)
Germany 242 4,1 (+10,1 %)
Italy 4 3,5 (-9,4 %)

Yli miljoonan euron vientimaita kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana ovat lisäksi olleet Ranska, Iso-Britannia, Grönlanti, Viro ja Tsekin Tasavalta. Kaikkiaan veneitä oli em. aikana viety 38 eri maahan yhteensä 5673 kpl (- 12,3 %).

Venetuonti

Myös venetuonnista on tullitilasto saatavissa vasta tammi-lokakuulta. Sen mukaan venetuonnin arvo mainitulta ajanjaksolta oli 32 milj. euroa (-15,8 %). Tästä tilastosta on kaikki alle 840 euroa maksavat veneet jätetty pois. Tuontitilasto kuuden suurimman maan kohdalta tammi-lokakuulta 2012 näyttää seuraavalta:

Country Kpl milj. euroa  
Iso-Britannia 9 4,6 (-66,0 %)
France 27 3,4 (-38,0 %)
Sweden 71 2,5 (+52,0 %)
Puola 127 2,2 (+15,9 %)
Germany 23 1,8 (+41,0 %)
U.S. 215 1,6 (+4,5 %)

Kaikkiaan veneitä (sis. ilmatäytteiset veneet) tuotiin em. ajanjaksona 2072 kpl
(+ 12,5 %).

Perämoottorien tukkutoimitukset

Suomalaisten maahantuojien kautta vuonna 2012 toimitettiin yhteensä 26746 perämoottoria (-24,6 %). Kotimaahan näistä toimitettiin 16180 kpl (suomalaiset maahantuojat vievät koneita edelleen mm. Venäjälle ja Baltiaan). Tässä on laskua edelliseen vuoteen 8,2 %. Kokoluokkajakaumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Suurin kokoluokka luokka on alle 15 hv koneet, joiden osuus kokonaisuudesta on yli n. 60 %.

Kun tarkastellaan perämoottorimyyntiä talousalueittain on Uusimaa (sis. Helsinki) edelleen suurin (2679 konetta) ja sitä seuraavat Varsinais-Suomi (1803) ja Etelä-Karjala (1684) Pienin alue oli Keski-Pohjanmaa (75).

Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdot vuonna 2012 (milj. euroa, alv 0 %)
sektoreittain (valmistaja- ja maahantuojahinnoin)

  Kotimaa   Vienti  
Veneet 104,1 (-20,7 %) 178,7 (-2,9 %)
Moottorit 52,4 (-20,8 % ) 13,5 (-35,2 %)
Varusteet 75,6 (-25,6 %) 20,3 (+13,8 %)
Palvelut ym. 32,6 (+6,6 %) 0,4 (-42,0 %)
Yhteensä 264,7 (-19,4 %) 212,9 (-5,4 %)
KOKO ALA YHTEENSÄ 477,6 milj. euroa (-14,9 %)    

Alan näkymät vuodelle 2013

Finnboat kysyi tammikuun alussa jäsenistöltään yritysten liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvia suunnitelmia vuonna 2013.

Liikevaihto 2013 edellinen vuosi
pienempi kuin 2012 13 % (14 %)
sama kuin 2012 35 % (43 %)
suurempi kuin 2012 52 % (43 %)

Henkilöstö 2013 edellinen vuosi
pienempi kuin 2012 9 % (11 %)
sama kuin 2012 71 % (76 %)
suurempi kuin 2012 20 % (13 %)

Henkilöstön lomautuksia on toteutettu 25 %:ssa vastanneista yrityksistä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jouko Huju
jouko@finnboat.fi, puh. 040 550 9310
Finnish Marine Industries Federation Finnboat
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki
puh 0207 669 340, fax 0207 669 346
www.finnboat.fi

English (UK)