Finnboat

Helsingin Vene 18 Båt -messujen yhteistyökumppani on vuonna 2018 kulttuuri- ja Itämerensuojeluhankkeistaan tunnettu John Nurmisen Säätiö, joka on käynnistänyt kymmenen vuoden aikana useita Puhdas Itämeri -hankkeita. Venemessut tahtoo olla mukana Itämeren pelastamisessa ja Itämeren suojelu nouseekin näkyvästi esille messujen ohjelmassa ja osastoilla. Tapahtuman yhtenä teemana on Puhdas Itämeri. Vene 18 Båt -messut järjestetään 9.-18.2.2018 Messukeskuksessa Helsingissä.

John Nurmisen Säätiö on reilun 10 vuoden aikana käynnistänyt 25 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 17 on saatu valmiiksi. Suurimmat Itämeren saastuttajat eivät suinkaan ole veneilijät. Venemessuilla kerrotaan kuitenkin, miten jokainen veneilijä voi omalta osaltaan vaikuttaa ympäristön ja Itämeren hyvinvointiin. Pienistä pisaroista tulee iso virta. Itämeritietouden lisääminen on tärkeätä ja mitä suurempi joukko tukee Itämeren suojelua, sitä parempiin tuloksiin päästään. Oman Itämeri-jalanjäljen voi laskea: www.johnnurmisensaatio/itamerilaskuri

Veneilijät ovat saaneet todeta erityisesti itäisen Suomenlahden tilan kohentuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana. John Nurmisen Säätiö on kunnostautunut suurten päästölähteiden vähentämisessä, ja se oli keskeisessä roolissa kahden Suomenlahtea eniten kuormittaneen lähteen tukkimisessa; Pietarin vuosikymmenen kestänyt jätevesiremontti ja Fosforit-lannoitetehtaan jättipäästön tukkiminen vähensivät vuositasolla Suomenlahteen päätyvää fosfaattifosforikuormaa noin 4000 tonnia. Toisin sanoen, Suomenlahtea ulkoisista lähteistä kuormittava ja rehevöittävä fosforin määrä on pienentynyt 75 prosentilla, mikä on huikea saavutus.

Vaikka suurimmat päästölähteet Suomenlahden omalla valuma-alueella on nyt laitettu kuntoon, on täälläkin vielä mahdollista vähentää fosforikuormitusta.

Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeista vastaava johtaja Marjukka Porvari toteaa: ”Kun John Nurmisen Säätiö saa projektinsa valmiiksi Kingiseppin kaupungissa, ei välttämättä uusiin projekteihin Luoteis-Venäjällä enää kannata tarttua, koska niistä saatavat hyödyt Suomenlahden tilalle ovat jo varsin rajalliset. Suomessa ja koko Itämeren valuma-alueella riittää vielä tehtävää. Erityisen lupaavana keinona maatalouden fosforihuuhtoumien vähentämiseksi pidämme peltojen kipsikäsittelyä, jota Helsingin yliopisto parhaillaan testaa osana säätiön johtamaa NutriTrade-hanketta. Toinen hyväksi havaittu toimenpide Suomen aluevesillä on lähikalahankkeemme, jossa kalastetaan kohdennetusti vajaasti hyödynnettyä särkikalaa. Koko Itämeren valuma-alueella fokusoimme edelleen Itämeren pääaltaaseen päätyvään Puolan ja Valko-Venäjän pistekuormitukseen sekä teollisten päästölähteiden kuriin saattamiseen. ”

Itämeren pääaltaan syväveden happitilanne huolestuttaa

Suomen ympäristökeskus (Syke) kertoi loppukesällä Miina-laivalla tehdyn tutkimusmatkan tuloksista syyskuun alussa. Erikoistutkija Seppo Knuuttila totesi, että Suomenlahden tila ei enää parane nykytasoltaan, ellei Itämeren pääaltaan syväveden happitilanne kohene oleellisesti ja sitä kautta sen rehevöittävän fosfaattifosforin varasto pienene merkittävästi. Kaupunkien ja teollisuuden fosforikuormitus on vähentynyt Venäjä ja Viro mukaan lukien yli 90 % 1980-luvun alun tasosta ja typpikuormituskin yli 60 %. Fosforikuormituksen vähennyspotentiaali on enää noin 5 % siitä määrästä, joka on jo toteutunut 40 vuoden aikana. ”Tehty työ kantaa hedelmää, mutta Itämeren toipumisen nopeuttamiseksi pitäisi nyt arvioida kaikkia mahdollisia keinoja, mukaan lukien teknisiä ratkaisuja nykyisen merensuojelutyön rinnalle”, toteaa Knuuttila.

Samaan aikaan kuin pyritään nitistämään loputkin kuormittajat, Knuuttila kannustaa tiedeyhteisöä, Itämeri-toimijoita ja yrityksiä rohkeasti ja ennakkoluulottomasti kartoittamaan keinoja, jolla voitaisiin puuttua meressä jo olevaan fosforivarantoon. Säätiö valmistelee parhaillaan uutta hanketta, jossa selvitetään mahdollisuuksia meren pohjan ravinnevarantojen purkamiseen.
Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 18 Båt -messut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta 9.-18.2.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Venemessut järjestetään nyt 49. kertaa. Vuonna 2018 venemessut tuo esille John Nurmisen Säätiön toimintaa nostamalla messujen teemaksi Puhdas Itämeri. Messujen pääyhteistyökumppani on Volvo Car Finland Oy Ab.
Lisätietoja: tiedottaja Teija Armanto, teija.armanto@messukeskus.com, 050 3760804

www.venemessut.fi

English (UK)