Finnboat

Konsumenternas försvagade köpkraft och den osäkra situationen återspeglades i båtsektorns försäljningssiffror. Enligt statistik över registrering och leveranser i grossistledet minskade antalet sålda nya båtar med nästan trettio procent jämfört med föregående år, och omsättningen för båtbranschens företag sjönk med 7 procent. Båtbranschen sysselsätter cirka 3 500 personer i Finland. Medlemsföretagen i Finnboat genererade en omsättning på över 800 miljoner euro.

Finlands båtsektor använder antalet båtregistreringar som en central indikator. Antalet registreringar började stiga efter finanskrisen från och med år 2013 och nådde sin topp under pandemiåret 2021. I båtregistret registreras alla båtar som är över 5,5 meter långa eller som är utrustade med en motor över 15 kilowatt (20 hästkrafter).

Pandemiåren 2020 och 2021 innebar ett exceptionellt språng för båthandeln. År 2022 återvände man till en mer normal takt när registreringarna minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Fram till år 2022 var antalet första registreringar fortfarande betydligt högre än det var före pandemin år 2019. År 2023 visade sig dock vara det hittills svagaste året under decenniet.

“2023 var ett av de mest utmanande åren i båtsektorn under 2000-talet, och medlemsbarometern som gjordes i början av året förutspår att utmaningarna kommer att fortsätta även under detta år. Konsumenternas köpkraft i Finland och närområdet har försvagats, och dess återhämtning kommer sannolikt att ta ännu ett år, vilket kommer att påverka särskilt efterfrågan på små utombordsmotorbåtar. Cirka 90 % av båtarna som säljs i Finland är högst 7 meter långa”, säger Jarkko Pajusalo, vd för Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.

De inhemska båtmärkena fortsätter att vara mest populära

Statistiken för första registreringar av motorbåtar toppades av Buster (387 registrerade båtar). Suvi steg till andra plats (234 båtar) och Terhi var trea (189 båtar). De tio mest populära motorbåtarna var alla av inhemska märken.

Sea-Doo behöll sin första plats på listan över alla vattenfarkoster, inklusive vattenskotrar, med 673 sålda enheter.

Alla registreringar minskade nästan 30 procent

År 2023 registrerades totalt 3 272 olika vattenfarkoster, jämfört med 4 589 föregående år. Antalet registrerade motorbåtar var 2 359 exemplar (jämfört med 3 241 år 2022), medan båtar med en fast skrovstruktur och luftfyllda gummipontoner, det vill säga RIB-båtar, registrerades med 51 exemplar (79). Antalet registrerade vattenskotrar var 785 (1 179).

Det finns ett enormt utbud av olika registrerade vattenfarkoster: totalt registrerades 126 olika märken. Efter favoriterna är antalet registreringar för övriga märken dock lågt: de tio främsta täcker 69 procent av alla registreringar, och de tjugo främsta täcker hela 87 procent. 88 procent av motorbåtarna är kortare än 7 meter.

Nya segelbåtar registrerades med 17 exemplar, vilket är fyra färre än föregående år. De mest populära märkena var franska Beneteau (3 exemplar), franska katamaranen Lagoon (2 exemplar) och danska X-Yachts (2 exemplar).

Den avmattade försäljningen och utrustningen av sommarstugor återspeglades också i båthandeln. Till exempel var grossistleveranserna av roddbåtar 2 100 stycken år 2023, när Finnboats medlemskår föregående år rapporterade 4 000 sålda roddbåtar i Finland.

Försäljningen av begagnade båtar fortsatte att vara livlig. Enligt båtregistret, som underhålls av Transport- och kommunikationsverket (Traficom), registrerades totalt över 23 604 ägarbyten, vilket var nästan tusen fler än föregående år.

 

Första registreringar av vattenfarkoster i Finland 2019–2023 (st, källa: Transport- och kommunikationsverket Traficom):

Ägarbyten av vattenfarkoster i Finland 2018–2023 (st, källa: Transport- och kommunikationsverket Traficom):

Segelbåtarna driver tillväxten av exporten av vattenfarkoster

Enligt tullstatistiken ökade värdet av Finlands båtexport från januari till november 2023 med cirka 22 procent jämfört med föregående år. Totalt exporterades nästan 5 000 båtar till 52 olika länder. Antalsmässigt minskade båtexporten till hälften, trots att exportvärdet ökade med 22 procent.

Den främsta exportmarknaden var Sverige, även om exportens värde minskade med 16 procent. Till Sverige levererades över 2 100 båtar, med ett totalt värde på 66 miljoner euro. Den näst viktigaste marknaden var Norge, där antalet exporterade båtar minskade med 40 procent, men värdet förblev på samma nivå som föregående år, nästan 57 miljoner euro.

Under de första 11 månaderna av året exporterades sammanlagt 68 segelbåtar till ett värde av nästan 164 miljoner euro. Både antalet och tullvärdet ökade markant jämfört med föregående år.

De främsta exportländerna för segelbåtar var Spanien (3 båtar / 37,9 M€), Norge (2 båtar / 22,8 M€), Sverige (1 båt / 20,7 M€), Frankrike (1 båt / 16 M€) och Schweiz (7 båtar / 15 M€).

Mest import från Mexiko

Det främsta importlandet för båtar var Mexiko, varifrån det importerades 2 234 vattentransportfordon, samtliga i form av vattenskotrar. De flesta av dessa tullades in i EU via Finland och exporterades sedan vidare till andra delar av Europa. Ungefär 700 nya vattenskotrar stannade i Finland för försäljning. Importen från Mexiko minskade med 42 procent.

Det näst viktigaste importlandet var Polen, där importen från januari till november 2023 minskade med 17 procent till 11,9 miljoner euro och 205 båtar. Från Sverige importerades 230 båtar till ett sammanlagt värde av 4,2 miljoner euro. Importen från Sverige ökade med 4,6 procent.

Nyland och Egentliga Finland är i framkant bland regionerna när det gäller båtliv

De starkaste båtregionerna var Nyland och Egentliga Finland. I dessa områden registrerades 40 procent av alla vattenfarkoster i landet: i Nyland 832 (1 248) båtar och i Egentliga Finland 468 (682) båtar. De främsta områdena var Helsingfors, Åbo och Esbo, där det registrerades 223 (386), 138 (190) och 129 (181) båtar. Vid Kallavesis stränder, i Kuopio, registrerades 117 (170) båtar, vilket nästan motsvarade antalet i Esbo.

 

Båtbranschens konjunkturbarometer förutspår att den utmanande marknadssituationen kommer att fortsätta

Finnboat har traditionellt sett samlat in medlemsföretagens uppskattningar om omsättning och personal i början av året. Båtbranschens konjunkturbarometer för år 2024 förutspår att den utmanande marknadssituationen kommer att fortsätta under detta år: 49 % tror att omsättningen kommer att förbli oförändrad. Omsättningen förväntas öka för 32 % av företagen, medan 19 % förutspår en minskning i omsättningen.

Trots detta förväntas sysselsättningen bibehållas på en positiv nivå, vilket indikerar en tro på branschens framtid. 76 % av företagen förutspår att antalet anställda kommer att förbli oförändrat, medan 16 % tror att antalet anställda kommer att öka under 2024. Endast 8 % av företagen förutspår en minskning av antalet anställda.

Personalantalet för år 2024

  • 17 % av företagen förväntar sig att antalet anställda kommer att öka (jämfört med 21 % föregående år).
  • 8 % av företagen förväntar sig att antalet anställda kommer att minska (jämfört med 9 %).
  • 75 % av företagen förväntar sig att antalet anställda kommer att förbli oförändrat (jämfört med 70 %).

Företagens omsättning för år 2024

  • 33 % av företagen förutspår att omsättningen kommer att öka (jämfört med 35 % föregående år)
  • 19 % av företagen förutspår att omsättningen kommer att minska (jämfört med 25 %)
  • 48 % av företagen förutspår att omsättningen kommer att förbli oförändrad (jämfört med 40 %).

Tillfälliga permitteringar av personal har genomförts i 15 % av de 96 företag som svarade på barometern år 2023 (jämfört med 11 % föregående år).

 

Mer information

Jarkko Pajusalo

Verkställande direktör, Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

jarkko@finnboat.fi

Tel. 040 673 4032

English (UK)