Finnboat

LEHDISTÖTIEDOTE
Vapaa julkaistavaksi 11.2.2005 klo 18.30

Nyt viidettä kertaa jaettava Vuoden Venekauppias -palkinto on myönnetty ke-miöläiselle Oy Kone Wuorio Maskin Ab:lle. Palkinnon myöntää Venealan Keskus-liitto Finnboat ry Venealan Kauppiaat ry:n johtokunnan esityksestä. Palkinto voi-daan myöntää erityisistä ansioista kotimaan venemyynnissä tai venevälityksessä. Palkinnon saajaa valittaessa erityistä huomiota kiinnitetään yrityksen ansioihin asiakassuhteiden hoidossa, liiketilojen ja liiketoiminnan kehittämisessä ja ve-nealan yleisen maineen ylläpitämisessä. Edelleen kiinnitetään huomiota toimin-nan pituuteen venealalla sekä aktiivisuuteen organisoituneen venealan kehittä-misessä.

Palkinnon luovuttanut Venealan Kauppiaat ry:n puheenjohtaja Iiro Haakana totesi 11.2.2005 palkinnon luovutustilaisuudessa:

”Kovin moni venekauppa ei Suomessa ole aloittanut toimintaansa 66 vuotta sitten. Kone Wuorio on tuona aikana kehittynyt yhdeksi maamme merkittävimmistä venekaupoista. Se edustaa huomattavaa määrää suomalaisia venevalmistajia. Yritys on tullut tutuksi monelle saaristoon matkaavalle paikkana, josta veneen tai moottorin voi ostaa luottavaisin mielin. Kone Wuorion ammattitaitoon luottavat vuosittain sadat asiakkaat. Yrityksen asiakaspalvelun, logistiikan, huoltotoiminnan ja elektronisen tiedonvälityksen kehittämiseen on uhrattu runsaasti resursseja. Vuosien ennakkoluuloton työ on kasvattanut Kone Wuorion myös liikevaihdossa mitattuna alan kärkipään yritykseksi.”

Oy Kone Wuorio Maskin Ab edustaa mm. seuraavia tuotemerkkejä: Minor, Nord Star, Buster, TG, Aquador, Flipper, Bella, Rönnqvist, Honda ja Suzuki. Lisäksi yritys myy laajasti erilaisia pienkoneita. Yrityksellä on myös huolto- ja korjaus-toimintaa.

Oy Kone Wuorio Maskin Ab
toimitusjohtaja Tony Vuorio (0400-822107)
PL 21, 25701 Kemiö

tony.vuorio@konewuorio.fi, www.konewuorio.fi

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jouko Huju (jouko@finnboat.fi, 040-5509310)
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsingfors
puh 09-696 2160, fax 09-696 21611
www.finnboat.fi

Svenska