Finnboat

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

Medlemskapet ger styrka

I en värld av tilltagande konkurrens är det viktigt att vara snabb i vändningarna och den som har den bästa informationen, yrkeskunskapen och nätverket klarar sig bättre än den ensamma strävaren. Genom att höra till en större grupp får man kunskap, och kunskap är makt. Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf har skapats av branschproffs som en organisation, som betjänar dem själv.Finlands Båtindustriförbund, Båthandlare och reservdelsleverantörsförening och Båtvarvs- och verkstadsföreningen) är en organisation skapad av proffs själva för att tjäna sig själva.

Alla föreningar har egna styrelser, som behandlar endast medlemsansökningar till den egna föreningen. Förbundets styrelse varken behandlar eller tar ställning till ansökningarna, som kommer till föreningarna. Ansökningsdokumenten är alltid konfidentiella.

Man ansöker om medlemskap i någon av de föreningar som hör till Finnboat (Finlands båtindustriförening rf, Båtbranchens Handlare och Komponentleverantörer rf, Båtbranchens Varvs- och serviceförening rf) genom att fylla i medlemsansökningsformuläret, länken nedanför (medlemskap direkt inom förbundet söks med ett fritt formulerat ansökningsbrev).

Till ansökan bifogas en bestyrkt kopia av det senaste bokslutet samt handelsregisterutdrag. Alla företag inom båtbranschen med Finland som hemort kan ansöka om medlemskap.

Årliga medlemsavgiften för företag, vars nettoomsättning i båtbranschen är högst 100 000 €, är 200,00 € och för företag, vars nettoomsättning i båtbranschen är över 100 000 €, är 200,00 € + 0,035 % av nettoomsättningen.

Vad man egentligen får för medelmsavgiften? Man kan till exempel få 50 internationella båtjournalister att under tre dagar testa företagets nya båt. Eller man kan få en utställningsplats för den på Helsingfors Uiva Flytande båtutställning 25 % billigare än ett företag, som inte hör till Finnboat.

Som sista men inte den minst viktiga punkt bör man komma ihåg informationsutbytet mellan företagen, de gemensamma träffarna, den trevliga samvaron och åsiktsutbytet. Som exempel kan man nämna förbundets höst- och vårmötesdagar, där vanligen drygt hundra representanter för medlemsföretagen deltar. Tilläggsinformation om medlemskap: info@finnboat.fi

Fyll i medlemsansökan här: https://q.surveypal.com/jasenhakemus_medlemsansokan_2021

Svenska