Finnboat

Vene 2007-2011

Bättre båtar och tjänster

Båtprogrammet uppmuntrade företag i branschen att utveckla sina verksamheter och använda bästa tillgängliga kompetens. Som ett resultat av programmet kommer konsumenterna att erbjudas bättre båtar och tjänster. Båtprogrammet utnyttjade expertis och samarbete från företag, underleverantörer, forskningsinstitut och universitet inom området. VTT samordnade programmet med Finlands Båtförbund, Finnboat.

Programmet finansierade 44 affärsprojekt och 31 forskningsprojekt. Den totala finansieringen för programmet var 22,2 miljoner euro, varav Tekes stod för 11,9 miljoner och resten för egna bidrag från företag och forskningsorgan.

Årspublikationer och slutrapport

Svenska