Finnboat

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

Förbundets uppdrag

Föreningens uppdrag är att samla båtföretag under ett tak och att främja deras verksamhet och sunda konkurrens samt att främja båt- och båtsäkerheten i vårt land. Huvudfokus för verksamheten ligger på utställningar i fält. Arrangören av Helsingfors internationella båtmässa är Osuuskunta Suomen Messus och Finnboat är mässans sponsor. I augusti varje år anordnar Finnboat också en flytande båtmässa i Helsingfors.
Förutom utställningsaktiviteter är det värt att nämna följande:

  • Finnboat News tre gånger om året
  • upprättande av erforderliga blanketter för båthandeln
  • utarbetande av statistiska undersökningar och konjunkturbarometrar inom sektorn
  • Anordna utbildningsevenemang för båtparlamentet
  • presskonferenser och pressmeddelanden från branschen
  • gemensam reklam på fältet hemma och utomlands samt samordning av exportprojekt
  • båtkampanjer i Finland
  • samarbete med båtskolor, båtorganisationer och myndigheter
  • Publicering av Båtlivet Aapinen - Båtlivets ABC-guide m.m.

Finnboats kontor leds av Jarkko Pajusalo, VD och koncernchef, med assistans av Tiina Krooks, kontorschef och Katri Koskinen, kontorassistent. Kontoret ligger i stadsdelen Sörnäs i Helsingfors.

Beslut

Förbundets högsta beslutande organ är dess möte som sammanträder två gånger om året. Vid föreningsmötet utövas rösträtten av representanterna för föreningarnas bolagsstämmor, vilka väljs på föreningarnas egna årsmöten.

Utöver ordförande och två vice ordförande har föreningens styrelse 13 ledamöter som representerar olika föreningars styrelser. Styrelsen fullgör de uppgifter som föreningarna ålagts vid sina möten. Föreningens verkställande direktör arbetar under styrelsen, som i sin tur sköter de uppgifter som styrelsen ålagt honom. 

Utöver själva kontorsarbetet utför Finnboats flera arbetsgrupper många uppdrag som ges av medlemsföreningarna.

Styrelse för Båtbranschens Centralförbund Finnboat 2024

styrelseordförande
Kim Koskinen, Vetus Oy
1:e vice ordförande
Kim Tigerstedt, Oy Maritim Ab

2:e vice ordförande
Mikael Winqvist, AMT-Veneet Oy

Andra medlemmar
Anders Kurtén, Fraser Yachts
Artturi Niittynen, Inhan Tehtaat Oy Ab
Ben Fagerström, Oy Marino Ab
Jani Snell, Juha Snell Oy
Jari Löfroos, Finnmaster Boats Oy
Johan Carpelan, Oy Botnia Marin Ab
Juha Pulli, GN Boats Oy
Juha Väyrynen, Bella-Veneet Oy
Kari Rouvali, Safire-Lämmitin Oy
Markku Hämäläinen, Oy Otto Brandt Ab
Pekka Kosunen, Hopeasalmen telakka Oy
Terho Liukkonen, Suvi-Veneet Oy
Thomas Sarin, Sargo Oy Ab

Finnboat ry har tre medlemsföreningar:

 Det totala antalet medlemsföretag i december 2023 var cirka 300. Till Finnboats medlemmar hör dessutom utbildningsinstitutioner inom båtbranschen och föreningen har även stödmedlemmar.

Båtbyggnadsutbildning

Yrkesutbildningsinstitutioner inom båtbranschen är stödmedlemmar i Finnboat. Du kan få mer detaljerad information om olika skolors läroplaner, kursdatum etc. genom att kontakta läroanstalternas kontaktpersoner direkt.

Aktivitetsrapporter

Svenska