Finnboat

Venealalla alkuvuodesta kotimaassa edelleen hyvä vire

Tammi-kesäkuun pien- ja moottorivenetilastot kappaleissa mitattuna osoittavat, että kaikkiaan veneitä on toimitettu kotimaahan n. 11,8 % viimevuotista enemmän. Veneitä toimitettiin Finnboatin tilastointiin osallistuvien yritysten toimesta mittausajanjaksona Suomeen 9973 kpl.

Alle 6 metrisiä veneitä myytiin kotimaassa yhteensä 9062 kpl ( +9,9 % ), 6 – 8 metrisiä veneitä toimitettiin 713 (+ 24,4 % ) ja 8 – 10 metrin luokassa määrä oli 158 venettä (+ 71,7 %). Suurimmassa kategoriassa eli yli 10 metriset veneet olivat toimitusmäärät myös voimakkaassa kasvussa ja niitä myytiin 40 kpl (+300 %) Kappalemääräiset luvut eivät sisällä purjevenemyyntiä, josta ei tässä vaiheessa vuotta ole tilastoja käytettävissä. Vuonna 2006 uusia purjeveneitä (yli 30′) myytiin Suomessa 137 kpl.

Veneviennissä kirjataan edelleen hurjia lukuja. Venäjä on noussut neljässä vuodessa lähes tyhjästä jo kolmanneksi tärkeimmäksi vientimaaksi

Vuonna 2006 veneviennin arvo kasvoi 56%. Alkuvuoden 2007 (tammi-toukokuu) luvut näyttävät kasvun edelleen jatkuvan vauhdikkaana. Tullitilastojen mukaan mainittuna aikana veneitä vietiin 112 milj. (+ 46%) euron arvosta yhteensä 7696 kpl (+21 %).

Veneviennin kuusi suurinta maata tammi-toukokuussa olivat:
1. Norja 34,5 milj. Eur ja 2581 kpl
2. Ruotsi 29,3 milj. Eur ja 2603 kpl
3. Venäjä 9,2 milj. Eur ja 360 kpl
4. UK 8,2 milj. Eur ja 119 kpl
5. Italia 6,5 milj. Eur ja 548 kpl
6. USA 6,0 milj. Eur ja 14 kpl.

Yli miljoonan euron vientimaita olivat lisäksi Saksa, Tanska, Hollanti, Viro, Grönlanti, Kreikka ja Irlanti.

Myös venetuonnissa huomattava kasvu

Tammi-toukokuussa 2007 veneitä tuotiin arvolla mitattuna eniten Iso-Britanniasta (5,9 milj. Eur). Seuraavana ovat Ruotsi (5,1 milj Eur) sekä Ranska (2,4 milj. Eur) Kappaleissa mitattuna veneitä tuotiin eniten Ruotsista (280 kpl). Kaikkiaan tilastointijakson aikana veneitä tuotiin 1509 kpl (+ 9,6 %) kpl arvoltaan 28,1 milj. Eur ( + 66,7 %).

Perämoottorikauppa

Perämoottorien tukkutoimitusmäärät kasvoivat niinikään poikkeuksellisen paljon. Tilastot ovat valmiita vuoden 2007 ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta ja kappalemääräisesti kasvua on ollut 18,4 %. Yhteensä koneita on toimitettu 25871 kpl. On tärkeätä huomioida, että kolmansiin maihin – lähinnä Venäjälle ja Baltiaan – on toimitettu 6715 konetta, joka on 25,9% kokonaistoimituksista. Perämoottoritilastoja on pidetty vuodesta 1965 ja vastaavalla mittaustavalla ei ole koskaan ylitetty 30.000 toimitetun moottorin rajaa. Nyt tämäkin luku saattaa ylittyä. Myydyistä koneista 71 % oli nelitahtisia tai matalapäästöisiä kaksitahtikoneita.

Veneteollisuuden ja -kaupan liikevaihto vuonna 2006 oli n. 602 milj Eur (alv 0%) Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdolla mitattuna. Tästä teollisuuden vienti oli n. 256 milj. euroa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jouko Huju
puh. 040-550 9310
jouko@finnboat.fi
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
www.finnboat.fi

Svenska