Finnboat

Oy Maritim Ab:n toimitusjohtaja Kim Tigerstedt on valittu Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n hal-lituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Hän otti tehtävän vastaan Kim Örthéniltä, joka toimi puheenjohtajana peräti 10 vuotta.

Kim Tigerstedt on toiminut veneiden parissa käytännössä koko elämänsä. Toimittuaan ensin eri logistiikka-alan yrityksissä hän siirtyi vuonna 2000 Helsingin Bella-Marinaan ja oli sen toimitusjoh-tajana vuosina 2003-2005. Tigerstedt siirtyi Maritimin palvelukseen vuonna 2005 ja otti yrityksen toimitusjohtajan tehtävät vastaan vuonna 2010.

Tigerstedt toteaa, että ”näen tehtävänäni jatkaa ja kehittää niitä hankkeita, joita liiton ja yhdistys-ten jäsenet ovat käynnistäneet. Yhteistyö alan eri osa-alueiden välillä on poikkeuksellisen vahvaa”.

Lisätietoja:
Kim Tigerstedt kim.tigerstedt@maritim.fi, 0400 896080)
TJ Jouko Huju, Finnboat jouko@finnboat.fi, 040 5509310)

Svenska